Logo kdcl img

"Drie bold statements die Fontys en de wereld gaan veranderen"

Over 5 jaar wegen bedrijven en burgers beslissingen...
30 juni 2022 / 1307
  • Over 5 jaar wegen bedrijven en burgers beslissingen op geld én klimaatimpact én veerkracht
  • Publiek-private samenwerkingen wordt dé nieuwe norm om écht een verschil te maken in een toenemend complexe samenleving
  • Over 5 jaar co-creëren onderwijs en onderzoek samen innovatieve oplossingen voor problemen bij bedrijven.

Op donderdag 23 juni vond de Lectorale Rede van Lector Supply Chain Innovation en Leading Lector CoE KennisDC Logistiek Victor Verboeket plaats bij Domani in Venlo. Onze collega Sophia Gruner was dagvoorzitter en activeerde het publiek door vragen te stellen en te betrekken in de discussies rondom duurzaamheid.  

Ook waren er drie gastsprekers Heske Verburg van Solidaridad, Frank Schaapveld van Medtronic en Bart Vos van BISCI die ieder hun visie op duurzaamheid presenteerden. Aansluitend zaten ze samen in de paneldiscussie waar ook het publiek bij betrokken werd. Na de pauze was het de beurt aan Victor, hij presenteerde zijn Inaugurale rede aan het publiek. Hij inspireerde alle deelnemers (online en offline) met zijn presentatie en sloot af met de vraag of iedereen hem hielp zijn droom te verwezenlijken.

Alle deelnemers ontvingen na afloop de Lectorale Rede in boekvorm. Om deze boekjes te kunnen uitgeven hebben we een boom geplant, welke gesponsord is door Krinkels.

Rl156fontys230622
Rl160fontys230622
Rl108fontys230622