Logo kdcl img

Even voorstellen: Sjoerd Wensink, Practor Logistiek

Mijn naam is Sjoerd Wensink. Ik ben sinds...
30 maart 2020 / 2399

Mijn naam is Sjoerd Wensink. Ik ben sinds 2011 actief binnen het KennisDC Logistiek. In het begin vanuit de landelijke werkgroep en als aanjager van het KennisDC Logistiek Limburg; later vanuit het KennisDC Logistiek Gelderland als verbinder tussen het bedrijfsleven en het KennisDC, waaronder ook als projectleider van de TIP Community. Mijn doelstelling binnen het KennisDC Logistiek is het creëren van win-win scenario’s, zodat projecten van het KennisDC Logistiek concrete meerwaarde bieden voor de logistieke sector.

Vanuit het KennisDC Logistiek Gelderland ben ik sinds februari jl. gestart als Practor Logistiek. Het practoraat draagt bij aan de innovatiekracht van de logistiek in de regio door het versterken en innoveren van de mbo-opleidingen en de regionale samenwerking in Logistics Valley. Enerzijds wordt hierdoor gewerkt aan een sterkere doorlopende leerlijn. Anderzijds wordt ook ingespeeld op korte en concrete praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven. Het practoraat werkt samen met de logistieke opleidingen van drie ROC’s, te weten Rivor in Tiel, ROC Nijmegen en het Graafschap College in Doetinchem.

Practoraat1

Mijn ambitie is om duurzame mbo-hbo samenwerkingen in Gelderland tot stand te brengen. Als practor logistiek en medewerker van het KennisDC Logistiek en het Lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN kan ik dit bewerkstelligen.

Ik kijk ernaar uit om samen, met alle betrokken partijen vooral veel leuke dingen te gaan doen, en daarmee actief te werken aan een aantrekkelijke logistieke sector en ‘future proof’ logistiek onderwijs. Mocht u ideeën hebben om hier aan bij te dragen, neem dan gerust contact op voor een kennismaking!

Contactgegevens: E: Sjoerd.wensink@han.nl M: 06-54328524