Logo kdcl img

Hogescholen realiseren uitdagend voorlichtingspakket voor havo- en vwo-leerlingen

Om havo- en vwo-leerlingen te laten kennismaken met...
12 oktober 2020 / 654

Om havo- en vwo-leerlingen te laten kennismaken met de logistiek is een aansprekend lespakket ontwikkeld, genaamd Log in op logistiek. Hiermee willen de hogescholen en de topsector de kennis over logistiek onder jongeren vergroten en bijdragen aan de instroom in logistieke hbo-opleidingen. Het materiaal vult een leemte in het bestaande voorlichtingsmateriaal dat zich vooral focuste op het (v)mbo.

Het project is opgezet vanuit het landelijk overleg van hogescholen met logistieke opleidingen. “Bedrijven zitten te springen om gekwalificeerde hbo’ers die met de juiste kennis en vaardigheden kunnen bijdragen aan de innovatie in de logistiek. We hopen dat nog meer jongeren geïnteresseerd raken in de moderne logistiek en een keuze maken om zich in te schrijven voor een logistieke hbo-opleiding”, zegt opleidingsmanager Ronald Antonissen van de Hogeschool Utrecht. Hij is projectleider van Log in op logistiek, namens het landelijk overleg van hogescholen. Het lespakket is gefinancierd en begeleid vanuit de Human Capital Agenda van de topsector Logistiek.

Loginoplogistiek

Escaperooms

“De hogescholen hebben samen met de topsector logistiek en bureau Podium een prachtig lespakket ontwikkeld voor de leerjaren 3 en 4 havo en 4 en 5 vwo”, vertelt Antonissen. “Na een introductieles gaan leerlingen in een ‘escaperoom’ met een kaartspel aan de slag. Hierbij moeten zij in beperkte tijd allerlei puzzels oplossen. Ze worden zich zo spelenderwijs bewust van wat logistiek is en in welke werkvelden logistiek een rol speelt. Aan de hand van concrete, aansprekende voorbeelden krijgen ze een beeld van de uitdagingen waar mensen in de logistiek mee te maken hebben.” 

Log in op logistiek kent zes ‘escaperooms’, die gaan over de recycling van kleding, internetbestellingen, patiëntenlogistiek in een ziekenhuis, evenementenlogistiek, voorraadbeheer in winkels en het verduurzamen van een pizzabezorgdienst. Leerlingen krijgen opdrachten als: ‘Vertraag de reis van gebruikte kleding naar de verbrandingsoven’ of: ‘Ontdek waar een zoekgeraakte internetbestelling is gebleven’. 

Logo's log in op logistiek

Actief promoten

“Per case zetten we een reeks puzzels in. De afzonderlijke uitkomsten moeten bijdragen aan een eindoplossing: de logistieke keten”, zegt Ilse Poort, ontwikkelaar bij bureau Podium. “Deze escaperoom-formule is ook voor ons een uitdagende werkvorm”, benadrukt ze. “Zo hopen we de boodschap op een extra aansprekende manier bij de leerlingen te brengen. Log in op logistiek zal zeker opvallen in het onderwijs.”  

Ronald Antonissen: “De hogescholen gaan Log in op logistiek actief promoten bij de middelbare scholen in de eigen regio. Studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het logistieke werkveld worden betrokken om samen met de leerlingen het spel te spelen.” De inhoud sluit aan op de vakken aardrijkskunde, economie en bedrijfseconomie. Het materiaal is bovendien te gebruiken bij beroepenoriëntatie. 

Half oktober ontvangen alle havo- en vwo-scholen een mailing met poster, flyers en de digitale link naar het materiaal. Het is ook gratis te downloaden via de sites van de Topsector Logistiek en het KennisDC Logistiek.