Logo kdcl img

Log in op Logistiek

Havo- en vwo-leerlingen maken kennis met logistiek. Voor...
20 juli 2021 / 4658

Havo- en vwo-leerlingen maken kennis met logistiek. 

Voor mbo-, hbo- en wo-ers met een logistieke opleiding is er veel interessant werk te vinden. Toch is de logistiek als toekomstig beroepenveld bij leerlingen, maar ook bij docenten in het voortgezet onderwijs veelal onbekend. En daardoor onbemind.

Om jongeren te laten kennismaken met het werkveld en opleidingen in de logistiek, is aansprekend lespakket ontwikkeld voor 3-4 havo en 4-5 vwo, genaamd Log in op logistiek

Log in op logistiek

Actuele vraagstukken

Vijf hogescholen hebben in samenwerking met bureau Podium het nieuwe voorlichtingsmateriaal samengesteld. Het is gefinancierd en begeleid vanuit de Human Capital Agenda van de topsector Logistiek. In drie lessen maken leerlingen kennis met diverse domeinen van de logistiek. Hierbij staan zes actuele vraagstukken centraal: recycling van kleding, internetbestellingen, patiëntenlogistiek in een ziekenhuis, evenementenlogistiek, voorraadbeheer in winkels en het verduurzamen van een pizzabezorgdienst. 

Logo's log in op logistiek

Logistieke puzzels

Na een introductieles gaan leerlingen in groepjes in uitdagende “escaperooms” logistieke puzzels oplossen. Daarbij buigen zij zich over opdrachten als: ‘Vertraag de reis van gebruikte kleding naar de verbrandingsoven’ of: ‘Ontdek waar een kwijtgeraakte internetbestelling is gebleven’.

In de afsluitende les bedenken de havo- en vwo-leerlingen logistieke oplossingen voor een situatie uit hun eigen belevingswereld. 

Kennis vergroten

Het lespakket sluit aan op de vakken Aardrijkskunde, Economie en Bedrijfseconomie. Ook kunnen decanen Log in op logistiek inzetten voor leerlingen die zich oriënteren op het beroepenveld. Met Log in op logistiek willen de hogescholen en de topsector de kennis over logistiek onder jongeren vergroten en bijdragen aan de instroom in logistieke (hbo-)opleidingen. Het lespakket is gratis te downloaden via de sites van de topsector Logistiek en het KennisDC Logistiek.

Opmerkingen of vragen

Voor opmerkingen over Log in op logistiek, mail naar Hogeschool Utrecht  infoLM@hu.nl of Hogeschool Rotterdam RMI-bedrijfsbureau@hr.nl

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Aanbiedingsbrief voor docenten en decanen havo/vwo

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 5 min

Insights artikel Kenniskaarten

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 15 min

Insights artikel Presentatie introductie les

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 10 min

Insights artikel Docentenhandleiding

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 20 min

Insights artikel Flyer promotiemateriaal voor leerlingen

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 5 min

Insights artikel Poster promotiemateriaal voor leerlingen

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 5 min

Insights artikel Escape Rooms

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Bureau Podium, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences 2020 30 min

Inhoud


Gerelateerd nieuws