Logo kdcl img

Lean & Green Off Road steeds meer impact!

Studenten van drie hogescholen hebben een half jaar...
11 februari 2019 / 1963

Studenten van drie hogescholen hebben een half jaar gewerkt aan project op het gebied van Lean en Green Off Road. Het gaat om Breda University of Applied Science, Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Heel in het kort was het doel: het versterken van bestaande corridors en het opzetten van nieuwe corridors via rail of binnenvaart. De eindresultaten zijn gepresenteerd tijdens de Impact Sessie op 28 januari 2019 op de prachtige RDM Campus in de Rotterdamse haven. Er is veel bereikt.

In de vorm van posterpresentaties hebben studenten hun resultaten kernachtig gepresenteerd aan de studenten van de andere hogescholen en een deskundige jury bestaande uit: Linneke van Heemskerck Düker (Provincie Zuid-Holland), Wim Bens (Landelijk programmamanager KennisDC Logistiek), Wando Boevé (Topsector Logistiek), Alex Matatula (Head of Community Leen & Green van Connekt) en Jeroen Bolt (Programmamanager Lean en Green Off Road van Connekt). Er waren veel goede ideeën. Om er een paar te noemen:

  • gebruik van E-CMR voor eenvoudige administratieve afhandeling van transport via de corridors
  • stappenplan voor verladers voor de overstap naar synchromodaal
  • een advies voor de promotie van Lean & Green Off Road bij verladers
  • een wervingsplan om partners met lading te vinden om een corridor nog beter te benutten

De jury heeft het project over de E-CMR van Breda University of Applied Sciences gekozen als beste project en deze groep studenten ontving een prachtige wisselbokaal van de jury-voorzitter Wando Boevé.

Daarnaast heeft Willem Beskers van Waalhaven Group gepresenteerd hoe het inrichten van een corridor in de Rotterdamse haven op een slimmer manier lading uit het achterland kan koppelen aan de containerterminals op Maasvlakte 2.

Na het succesvol uitvoeren van de verschillende opdrachten ontvingen de studenten een deelname-certificaat van Lean & Green Off Road.

Duidelijk werd dat de impact van synchromodaliteit groot kan zijn, maar dat veel verladers en logistiek dienstverleners nog niet echt synchromodaal denken. Hier ligt een opdracht voor het onderwijs! Om een stap verder te komen is inzicht in business cases nodig én vertrouwen tussen partijen onderling. Daarbij passen samenwerkingsrelaties tussen verladers onderling, tussen verladers en logistiek dienstverleners én tussen logistiek dienstverleners onderling.

L gor impact sessie op 28 januari 2019