Logo kdcl img

Lean & Green Off Road in het onderwijs

Synchromodaal vervoer van en naar Nederland
01 september 2018 / 2909

Lean & Green Off-Road (L&GO) is een landelijk actieprogramma van de Topsector Logistiek. Het actieprogramma creëert ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer. Daarmee sluit het aan bij de doelstelling van het Connekt programma Lean & Green.
Lean & Green Off-Road wil via een regionale aanpak opschalen naar synchromodaal vervoer van en naar Nederland. Doel van het programma is om via een landelijke dekkend netwerk van verladers en vervoerders die door regionale samenwerking in de regio op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg te halen. In Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn bedrijven al concreet aan de slag met bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten.

Dit project is een samenwerking van diverse kennisinstellingen en Lean & Green Off-Road. Daarnaast wordt zo veel mogelijk de verbinding gezocht met marktpartijen. Partners binnen het project zijn Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Sciences en het actieprogramma Lean & Green Off-Road.

Hoofddoelen project

Het hoofddoel van het project is:

Ontwikkelen Lean &Green Off Road-modules voor naadloze integratie van het actieprogramma in de onderwijsprogramma’s van hogescholen, denk aan zowel minors als theoretische clusters.
De modules variëren van algemene kennismaking, best practices, gaming, case-study tot specifiek sociale innovatie, synchromodaal transport, etc. Toepassing start vanaf september 2018.

Lean and Green Off-Road wil studenten actief gaan betrekken bij het programma.
Doelstellingen hierbij zijn: 

•       Studenten kennis laten maken met het succesvol landelijke actieprogramma Lean & Green Off-Road van de Topsector Logistiek en de betrokken regionale actieprogramma’s waarin supply chain innovatie (hard, synchromodaal transport) en sociale innovatie (soft, gedragsverandering) met elkaar hand-in-hand gaan. Studenten hierin actief betrekken en verbinden met deelnemende en toonaangevende bedrijven, zowel verladers als vervoerders.

•       Bedrijven ondersteunen bij het opstarten van nieuwe Joint Corridors en het opschalen van bestaande Joint Corridors, maar ook bij het naadloos integreren van Joint Corridors in de eigen bedrijfsprocessen met gebruik van tools uit het actieprogramma. Een Joint Corridor is een transportverbinding via rail of water waar meerdere partijen aan deelnemen. Ook kan er de mogelijkheid zijn om studenten te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het actieprogramma. Studenten laten ervaren hoe je het eigen bedrijfsbelang, het belang van andere bedrijven en het algemene belang succesvol en duurzaam met elkaar kunt verbinden, in hun rol als ‘Off-Road Runners’.

•       Kennis ontsluiten op het gebied van opschalen en opstarten van corridors, waardoor we betrokken studenten met deze unieke kennis en ervaring voorbereiden op een vliegende start bij afstuderen en vervolgcarrière.

 

Wat gaan we doen?

De volgende 4 deliverables zijn gedefinieerd:

 

1.    Aankondiging tijdens jaarcongres Topsector Logistiek inclusief informeren KDC’s, studenten en bedrijven (denk aan: flyer en/of info op website L&GO) .
 

2.    Ontwikkelen lesmateriaal door drie hogescholen in samenwerking met L&GO :

a.    Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Theo Witjes, Brigitte Faber), integreren in Theoretisch Cluster 2e of 3e jaars (start 2019).

b.    Hogeschool Rotterdam (Annemieke de Leeuw, Ewoud Moolenburgh), integreren in Minor Distributie 4e jaars (start 09/18).

c.    Breda University of Applied Sciences (Rik Ligthart), integreren in Minor Change Management 4e jaars (start 09/18).

3.    Voorbereiding praktijkinbreng en gastcolleges uit de praktijk door L&GO, focus op:

a.    Breda University of Applied Sciences met L&GO, NewWays Noord-Brabant en betrokken bedrijven (ivm start minor 09/18).

b.    Hogeschool Rotterdam met L&GO, NewWays Zuid-Holland en betrokken bedrijven (ivm start minor 09/18).
 

4.    Doorontwikkelen actieprogramma met de opgedane kennis van studenten en bedrijven. Dit wordt in het najaar van 2018 door vrijgemaakte docenten van de betrokken hogescholen en met ondersteuning vanuit L&GO (meedenken), toegevoegd aan het lesprogramma.

 

Meer informatie

Op dit platform doen we verslag van de voortgang van het project. We zullen met nieuwsberichten en publicaties de voortgang en resultaten van dit project delen. Ook zullen er zal er op de blog van de HAN updates worden geplaatst over dit project.

Voor meer informatie of interesse in de huidige status van het project kan er contact op worden genomen met de hiernaast genoemde contactpersonen, Ewoud en/of Brigitte.

Inhoud


Gerelateerd nieuws