Logo kdcl img

Lectorale rede dr. Victor Verboeket 23 juni: “Boosting innovation: digitalization and co-creation towards sustainable and resilient supply chains”

Op 23 juni 2022 houdt Victor Verboeket, lector...
14 juni 2022 / 1237

Op 23 juni 2022 houdt Victor Verboeket, lector Supply Chain Innovation bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek en leading lector van het CoE KennisDC Logistiek, zijn lectorale rede: “Boosting innovation: digitalization and co-creation towards sustainable and resilient supply chains” .

In zijn rede gaat Victor in op hoe hij, samen met het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, beter presterende logistieke ketens wilt ontwerpen. Deze ketens moeten duurzamer en veerkrachtiger zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste digitale technologie. Zijn ultieme doel is de Limburgse logistieke sector te versterken door kennis en talent te ontwikkelen, mede door het opleiden van de ‘Supply Chain Professional of the future’,.

Maatschappelijke uitdagingen en oplossingsrichtingen

Het is een paradox dat de materiële welvaart de laatste decennia enorm is toegenomen doordat de focus is komen te liggen op zo goedkoop mogelijke productie, terwijl de logistieke ketens die zorgen voor deze materiele welvaart zeer belastend zijn voor ons milieu. Bovendien zijn deze logistieke ketens lang, complex en kwetsbaar voor verstoringen.

Innovatieve technieken kunnen ons ondersteunen om de transitie naar duurzamere en veerkrachtigere logistieke ketens - en daarmee een betere samenleving - te maken. Zo kunnen in de toekomst de schoenen, die nu in China geproduceerd worden, door robots in Europa geproduceerd worden. Internet of Things en data science kunnen zorgen voor transparantie in de keten waardoor de vrachtwagens waarmee deze schoenen vervoerd worden efficiënter ingezet worden. Liever nog worden via Artificial Intelligence automatisch modaliteiten gepland, bijvoorbeeld de veel minder milieubelastende binnenvaart. Snel mobiel internet kan zorgen voor een netwerk waardoor vrachtauto’s autonoom rijden, waardoor het tekort aan vrachtwagenchauffeurs wordt opgelost. Bovendien kunnen autonome vrachtauto’s ’s nachts rijden, waardoor ze het personenvervoer minder verstoren en ze minder waterstof verbruiken.

Fontys For Society: Samen impact maken

Het Fontys Centre of Expertise (CoE) KennisDC Logistiek speelt, als onderdeel van de themalijn ‘Smart Mobility’, een prominente rol in de nieuwe strategie van Fontys genaamd Fontys for Society. Al sinds 2014 is het Fontys CoE KennisDC Logistiek onderdeel van het gelijknamige landelijke Centre of Expertise. Daarin werkt Fontys samen met zes andere hogescholen en verschillende beroepsverenigingen. Samen worden de ‘wicked problems’ van de toekomst aangepakt en daarvoor is multidisciplinariteit en samenwerking meer dan ooit nodig!

Om de transitie naar duurzame en veerkrachtige ketens te maken, zullen young professionals opgeleid moeten worden die fundamenteel anders denken dan nu. Young professionals die kritisch zijn en zelf in staat zijn om kennis en methodes te zoeken die relevant zijn om ‘wicked problems’, waarvan wij nu nog geen weet hebben, op te lossen. Kortom: wij moeten studenten opleiden met een onderzoekende houding. Fontys for Society biedt ons hiervoor een geweldig kader, immers: onderwijs en onderzoek gelijkwaardig gepositioneerd.

Mini-symposium

Voorafgaand aan de lectorale rede en installatie van Victor Verboeket is een mini-symposium met experts op het gebied van digitalisering en verduurzaming van supply chains uit academia, het bedrijfsleven en een liefdadigheidsorganisatie. De keynote sprekers zijn: prof. dr. ir. Bart Vos, Scientific Director van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI), Frank Schaapveld, Vice President Customer Care & Supply Chain EMEA van Medtronic en Heske Verburg, Managing Director van Solidaridad.

Interesse in een interview of het bijwonen van de lectorale rede?

Wij beantwoorden graag jouw vragen en gaan graag met jou het gesprek aan voor een interview. Neem contact op met Michiel Kuijer, Marketing en Communicatie CoE KennisDC Logistiek via m.kuijer@kennisdclogistiek.nl of bel met +31 623018479. Meer informatie over de lectorale rede vind je op de website. De lectorale rede begint om 14.00 uur. Je kunt deze digitaal of fysiek bijwonen, door je aan te melden via de website.

Hhfddfgg