Logo kdcl img

Nieuw project: E-commerce en Logistiek - kennisontwikkeling en circulatie

Onlangs heeft het Centre of Expertise Logistiek opdracht...
22 januari 2016 / 832

Onlangs heeft het Centre of Expertise Logistiek opdracht gekregen van Connekt om de kennis van de logistiek rondom e-commerce en e-fulfilment te versterken. Vijf KennisDC's werken samen aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis rondom deze belangrijke thema's

Connekt
Kdc logo 164x88

Landelijk project, regionaal geworteld

‘E-commerce en Logistiek’ is een breed project, gericht op het bevorderen van de kennisontwikkeling en kennisverspreiding rondom de thema’s e-commerce en logistiek, zowel bij de HBO-opleidingen als bij de betrokken bedrijven. Binnen dit project zullen de KennisDC’s die e-logistiek en e-fulfilment als thema belangrik vinden, zich richten op het versterken van de kennis van uitstromende logistieke studenten en bedrijfsleven. Ze doen dit door directe verbinding te leggen met het werkveld en door de opzet van nieuwe opleidingen en samenwerkingen. Omdat betrokken MKB-bedrijven het best regionaal benaderd kunnen worden is gekozen voor een gezamenlijke aanpak met regionale trekkers. Een aanpak die direct aansluit bij de inmiddels stevig verankerde structuur van de KennisDC’s binnen het Centre of Expertise Logistiek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Connekt in opdracht van de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek.