Logo kdcl img

Seminar logistiek planner van de toekomst 24 mei 2018

Logistiek planner
25 april 2018 / 1048

Over welke competenties moet een logistiek planner op hbo-niveau beschikken? Het Landelijk KennisDC is nieuwsgierig naar het wensprofiel vanuit het werkveld. Immers, als duidelijk is wat het werkveld verwacht van een HBO-planner, kan het HBO het onderwijs daarop afstemmen. Zo zorgen we voor logistici waar de logistieke beroepspraktijk mee uit de voeten kan. 

Een HBO-planner heeft minimaal bachelor niveau en is iemand die binnen een bedrijf werkzaamheden verricht met betrekking tot:

  • Het plannen én
     
  • Het verbeteren van het plannen en planningsprocessen op tactisch en strategisch niveau (week/maand) van bijvoorbeeld sales & operations, personeel, productie, transport en/of logistiek,
     
  • Het samenwerken met andere stakeholders in het planningsproces, binnen en buiten de eigen organisatie.

Dit project richt zich op het wensprofiel van planners met een afgeronde hbo-logistiek bachelor of master met bij voorkeur 0-4 jaar ervaring in of meer van bovengenoemde planningsgebieden die werkzaam zijn bij verladers en logistiek dienstverleners

Voor wie

Managers en leidinggevenden van logistiek planners bij logistiek dienstverleners en verladers (op uitnodiging)

Doel seminar

Toetsen en mogelijk aanvullen van het wensprofiel voor HBO-planners om zo relevante onderdelen in de HBO-opleidingen Logistiek optimaal aan te laten sluiten op de behoefte van de beroepspraktijk.

Werkvorm

Na de presentatie van de resultaten vragen we op een interactieve manier uw inbreng. We zullen daartoe in subgroepen het wensprofiel verder verfijnen.

Wanneer en aanmelden

Donderdag 24 mei van 15:00 tot 19:00

Graag aanmelden via de volgende link: https://bit.ly/2HWIb0l

Waar

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Locatie Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3B

1091 GH Amsterdam

Zaal 02A30 (2e etage)

Parkeren

U kunt parkeren onder het Wibauthuis of onder het Kohnstamhuis.

Zie www.q-park.nl

Achtergrond

Ter voorbereiding op dit seminar zijn een groot aantal interviews gehouden met logistiek planners waarvan enkele vervolgens ook nog een master titel hebben behaald en leidinggevenden van logistiek planners. Daarnaast is door YACHT een competentie-analyse uitgevoerd op basis van de vacatures van logistieke planners. Op basis van deze informatie presenteren wij u een voorlopig wensprofiel waarop wij graag van u een reactie willen ontvangen. In een interactieve sessie verfijnen we het wensprofiel aan de hand van uw inzichten vanuit de beroepspraktijk. 

Programma

·   15.30 Ontvangst door KennisDC logistiek Amsterdam – gastheer Bas Overbeek

·   15:45 Inleiding door dagvoorzitter Walther Ploos van Amstel, HvA

·   16:15 Presentatie wensprofiel:

            - Resulaten interviews

            - Resultaten kwantitatieve analyse arbeidsmarkt door YACHT

·   17:00 Toetsen en aanscherpen wensprofiel in kleinere groepen

·   17.45 Plenaire afronding op basis van resultaten discussie werkgroepen

·   18.15 Netwerkborrel