Logo kdcl img

Subsidie voor onderzoek naar de stadslogistiek van de toekomst

Field Factors, de Hogeschool van Amsterdam, APPM en...
12 april 2016 / 2737

Field Factors, de Hogeschool van Amsterdam, APPM en EsperantoXL ontvangen subsidie voor een ontwerpend onderzoek naar de stadslogistiek van de toekomst in Amsterdam. De subsidie is toegekend door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het KennisDC Logistiek. De resultaten van het onderzoek worden in september gepresenteerd op het Innovatie Ontketend Congres van de Kamer van Koophandel.

 

Stadslogistiek op Maat

Het doel van het project ‘Stadslogistiek op Maat’ is om voor onder andere beleidsmakers, logistieke bedrijven, afnemers van logistieke diensten en ruimtelijke ontwerpers een inspirerend boek te maken met oplossingen voor een zero emissie stadslogistiek in Amsterdam dat bijdraagt aan de transitie naar een autovrije stad. Dit wordt bereikt door het in kaart brengen van veranderingen in de samenstelling van de stedelijke bevolking, het winkel- en verplaatsingsgedrag in de stad en de digitalisering in de logistieke keten op de stadslogistiek van Amsterdam tussen nu en 2050. Daarnaast worden systeemoplossingen te onderzocht en scenario’s ontworpen voor een fijnmazige stadsdistributie in 2050. 

Stadslogistiek in beeld

Het project levert een boek op dat met behulp van visualisaties antwoord geeft op vragen als: ‘wat gaat er met de stadslogistiek in Amsterdam tussen nu en 2050 gebeuren’ en ‘welke effecten zal dit hebben op de openbare ruimte in de stad?’ Hierbij wordt een aantal illustratieve locaties in de Amsterdam als casestudies gebruikt. 

Consortium

De coördinatie van het project is in handen van Field Factors. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn de lectoraten Online Ondernemen en City Logistiek bij het project betrokken. Naast de andere consortiumpartners APPM en EsperantoXL zijn ook de Kamer van Koophandel Amsterdam en Amsterdam Economic Board betrokken bij het project. 

Meedenken

Op 19 april (15:00-18:00 uur) vindt in Amsterdam een eerste workshop plaats waar bedrijven en beleidsmakers worden uitgenodigd mee te denken over stadslogistieke oplossingen voor Amsterdam. Interesse om deel te nemen? 

Meld u dan nu aan via onderstaande link: SOM Expertmeeting 19/04

Meer informatie

Voor nadere informatie of vragen over het project kunt u contact opnemen met Field Factors of de HvA.

Wilrik Kok - directeur Strategie & Ontwikkeling Field Factors
M   +31 6 24 89 35 99
E     wk@fieldfactors.com

Saskia Stoker – Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
M   +31 6 2115 7989
E     s.stoker@hva.nl