Logo kdcl img

TIP, Young Professionals Community Zuid-Holland is gestart!

TIP, Youg Professionals Community is gestart! Donderdag 5...
19 september 2019 / 3455

TIP, Youg Professionals Community is gestart!

Donderdag 5 september ging een nieuwe Talent Innovation Pool (TIP) van start op de RDM-campus in Rotterdam. Na Gelderland en Zeeland is hiermee de derde innovatiepool van jonge, hbo-opgeleide logistici in Nederland in actie. Een TIP beoogt toepassingsgerichte kennis in het MKB te verspreiden en hiermee oplossingen te bieden voor actuele vraagstukken. Docent Danielle Stolk van de Hogeschool Rotterdam is verantwoordelijk voor de opzet van de TIP in Zuid-Holland. “In de TIP wisselen jonge professionals, stagiairs en hun begeleiders actief kennis uit. Hiermee vergroten zij hun inzicht in onderzoeksvraagtukken. Deze kennis wordt met de deelnemende bedrijven gedeeld. Daarnaast werken de deelnemers aan persoonlijke doelen. Via masterclasses worden ze getraind in belangrijke vaardigheden als oplossingsgericht denken en verandermanagement”, aldus Stolk.  Tijdens de kick-off in Rotterdam ontmoeten de deelnemers elkaar en presenteren zij op posters hun onderzoeken en doelen. “Met regionale bedrijven zijn goede afspraken gemaakt over de inzet bij de TIP”, zegt Stolk. Duidelijk is dat er veel binnenvaartonderzoek gaat plaatsvinden. Logistiekstudent Jari Tabben gaat voor Port of Moerdijk de kosten van het wegvervoer vergelijken met die van de binnenvaart. “In de TIP verwacht ik een goede discussie over dit onderwerp, omdat anderen ook bij binnenvaartbranche onderzoek doen.”

Er is veel aandacht voor onderlinge samenwerking: Mark Rietdijk kijkt bij containervervoerder Neska naar de optimalisering van de belading van schepen. Rory Hoogendijk verdiept zich bij hetzelfde bedrijf in de communicatie rond het laden en lossen tussen de terminals en het hoofdkantoor. “We zullen veel contact hebben.”

Ömer Koç en Demi-leigh Despas, studenten human resoure management, gaan gezamenlijk voor transportbedrijf AMS en expediteur Deen Shipping onderzoeken hoe de binnenvaart mensen kan binnenhalen en behouden. “De binnenvaart is een best gesloten wereld. Bij veel binnenvaartbedrijven is er een tekort aan betrokken personeel dat zich voor lange tijd wil binden. We onderzoeken de factoren die hierbij een rol spelen. ” Demi-leigh vult aan: “We willen met adviezen komen waar de branche echt wat aan heeft. Door het contacten en masterclasses in de TIP leren wij weer meer over de binnenvaart.” Tijdens hun onderzoek worden de twee begeleid door Daphne den Otter, hrm-officer bij AMS. Ook zij is weer deelneemster van de TIP. “Ik heb een solofunctie in het bedrijf. Ik ben daarom heel blij en verrast met dit onderzoek.”

Dwarsverbanden, synergie en netwerkverbreding kenmerken de werkwijze van de TIP. Wil je met de volgende ronde vanaf februari mee doen? Neem dan contact op met d.stolk@hr.nl