Logo kdcl img

TIP Young Professionals Community

TIP Zuid - Holland
18 september 2019 / 5066

Hoe maak je innovatieve IT-oplossingen bruikbaar voor je eigen onderneming? Hoe zorg je er voor dat jouw bedrijf klaar is voor generatie Z? Hoe behoud je young professionals in de huidige ‘battle for talent’? Het antwoord daarop is door te innoveren, samen te werken en successen te delen. Dat vraagt om anders denken én handelen. Daarom is Kennis DC Logistiek Zuid Holland het project ‘Talent Innovatie Pool (TIP)’ gestart. Als we het hebben over trends in transport en logistiek, staat digitalisering met stip op één. De nieuwe logistiek manager is geboren in een online tijdperk. Toch heeft nog niet eens de helft van alle logistieke bedrijven een digitale strategie voor het hele bedrijf. De systemen, KPI’s, interne processen, recruitment en promotie zijn allemaal gebaseerd op oude, niet-digitale businessmodellen.
Het idee van TIP is dat jonge professionals van verschillende logistieke bedrijven samen komen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierdoor ontstaat een zogenaamde kenniscommunity die samen werken aan innovatie.

Koppeling met studenten
Aan elk talent wordt een student gekoppeld. Dit kunnen logistieke, technische, bedrijfskundige en communicatiestudenten zijn. De studenten onderzoeken, in het kader van hun stage- of afstudeeronderzoek, hoe digitalisering in uw bedrijf ervoor kan zorgen dat de marges worden vergroot of processen kunnen worden geoptimaliseerd. Zij worden begeleid door docent-onderzoekers vanuit de Hogeschool Rotterdam die kennis hebben over de impact van digitalisering. 

Hogeschool Rotterdam begeleidt het project. Zij brengt kennis in uit haar netwerk, biedt een fysieke ontmoetingsruimte, organiseert gastsprekers en begeleidt de bijeenkomsten.
 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Scholing van uw medewerker op het gebied van digitalisering in de logistiek en verandermanagement

  • Koppeling van uw medewerker aan goede studenten van Hogeschool Rotterdam

  • Instroom van nieuw talent en behoud van talent voor het bedrijf

  • Leren van en tussen (meerdere) studenten en bedrijven

  • Begeleiding op loopbaan en professionele identiteit

  • Opdoen van extra kennis door de masterclasses en intervisies

  • Vergroting van betrokkenheid bij professional aan het bedrijf waarvoor hij werkt

  • Verrijking van het onderzoek door het samenwerken met professionals en studenten van meerdere faculteiten

    Voor meer informatie, neem contact op met KennisDC Logistiek Zuid-Holland

Inhoud


Gerelateerd nieuws