Logo kdcl img

Uitnodiging Foodinnovatie en logistiek

Foodinnovatie en logistiek
20 januari 2017 / 2386

De vraag naar voedsel verandert, voedselstromen zijn in beweging en de keten wordt door de consument op zijn kop gezet. Dit heeft niet alleen invloed op de productie maar ook op de logistiek. Business to business logistiek, maar ook de fijnmazige stadslogistiek zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Hoe zorgen we dat het voedsel de consument bereikt?

In navolging op de ‘Save the date’ van december nodig ik u nogmaals van harte uit voor een bijeenkomst in het teken van Foodinnovatie & Logistiek. De Hogeschool van Amsterdam heeft een roadmap Food Logistiek voor de MRA geschreven en slaat nu samen met AMS, Wageningen UR en de gemeente Zaanstad de handen ineen voor vervolgstappen.

Wij ontvangen u graag bij de presentatie van de Roadmap Foodlogistiek 2017-2027 en gaan graag met u de logistieke uitdagingen van de toekomst aan.

Datum 1 februari 2017 14.00-18.00 uur
Locatie Honig Fabriek, Zuideinde 74, Koog aan de Zaan.
Klik hier voor de routebeschrijving

De Roadmap toont ons de impact van de voedselgoederenstromen die naar verwachting binnen 5 jaar in grote mate bijdragen aan de druk op de infrastructuur en ruimte in de regio en stad. Als er niets gebeurt zal de bereikbaarheid van bedrijven afnemen en zullen de logistieke kosten stijgen. Aan de andere kant is de voedsel-industrie een hele belangrijke economische drijver voor de regio. De vraag is daarom: hoe houden we de regio in de toekomst bereikbaar voor de foodsector, terwijl we ook rekening houden met de consumenten en de omgeving? Een antwoord hierop vinden, vergt kennis van vervoersstromen in de regio, deze kennis is echter niet of slechts deels beschikbaar. Inzicht in het hele voedsel-logistieke systeem, kan inzicht geven om toekomstscenario’s op te stellen over voedsellogistiek in relatie tot de mobiliteit in de regio.

De bijeenkomst op 1 februari zal de start zijn van onderzoek naar oplossingen hiervoor, door belangrijke bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden in een netwerk. De samenwerking start op 4 thema’s. Per thema wordt een workshop georganiseerd, met als doel de problematiek concreet te maken en een eerste stap naar een samenwerking voor het vinden van antwoorden te zetten. Dit zal als leidraad dienen voor initiatieven en maatregelen om de bereikbaarheid van de MRA te waarborgen, de ‘footprint’ van de foodsector te verminderen en om de circulaire mogelijkheden in de sector te verkennen

Uw aanwezigheid en inbreng is hierbij van belang en biedt u de mogelijkheid met experts in gesprek te gaan over de laatste logistieke innovaties. .

 

 

 

Programma

 

14.00 uur

  

Inloop

14.30 uur

 

Welkom en opening  door Dennis Straat (gemeente Zaanstad)

14.35 uur

 

Presentatie Roadmap Foodlogistiek
door Kees-Willem Rademakers en Melika Levelt (HvA)

14.50 uur

 

Onderzoekslandschap food en logistiek in kaart
AMS Institute en Wageningen University & Research stellen zich voor.

15.00 uur
 

 

Joy Carey -Mapping the City-Region Food System of Bristol-
Bristol Food Network (www.bristolfoodnetwork.org):
Een doorkijkje naar de vraag: wat voor voedselstad wil Zaandam
en de metropoolregio zijn? Welke opgaven liggen er?

15.45 uur


 

 

4 workshops over scenario’s en toekomstige uitdagingen identificeren en
oppakken met Future Talent.

 • City logistiek
  Hoe blijven binnensteden goed bereikbaar?
 • Logistiek in de regio
  Wat is de impact van foodlogistiek op de bereikbaarheid van de regio?
 • Korte Ketens
  Hoe kan slimmere logistiek georganiseerd worden door
  horizontale en verticale samenwerking
 • Circulair
  Welke logistieke consequenties hebben circulaire innovaties
  in de foodsector.En hoe kunnen logisiteke innovaties de
  circulaire economie ondersteunen?

16.45 uur

 

Plenaire terugkoppeling workshops

17.15 uur

 

What's next?

17.20 uur

 

Borrel logistiek talent Studievereniging Logos

18.00 uur

 

Einde