Logo kdcl img

Road Map Logistiek Agri-Food Cluster Amsterdam Economic Board

Road Map Logistiek Het project heeft tot doel...
22 januari 2016 / 1431

Road Map Logistiek
Het project heeft tot doel om een Road Map Logistiek op te stellen voor het Agri-Food Cluster van de Amsterdam Economic Board en het uitwerken van deze road map in in ieder geval één onderzoeksproject (en ingediende subsidieaanvraag daarvoor) waarin het Agri-Foodcluster samen zal werken met de HvA. In het project denkt en schrijft de Hogeschool van Amsterdam mee aan de Road Map Logistiek voor de Amsterdam Economic Board.

Aansluiting project en raakvlakken:

 • Het project sluit aan op het project ‘Voedsel in en naar de Stad’ van Urban Technology
 • ​Het thema ‘samenwerken tussen ketens’/ regie over ketens is naar verwachting belangrijk in de road map. Dit thema is een speerpunt van de HvA logistiek binnen het Centre of Expertise Logistiek.
 • HvA Logistiek/UT draagt logistieke kennis aan voor de road map en voorziet daarmee in een vraag vanuit de industrie (doelstelling van de HvA). 
 • Het gezamenlijk uitwerken van een onderzoeksvoorstel versterkt de kennisinfrastructuur voor logistiek. 
 • Het project legt een verbinding tussen het topcluster Agri-Food en het topcluster Logistiek van de Amsterdam Economic Board. Het verbinden van de topclusters is een doelstelling van de Amsterdam Economic Board, waar HvA in participeert.

Projectactiviteiten:

 • Voorbereiding road map sessie logistiek.
 • Deelname aan de road map sessie logistiek.
 • Meeschrijven aan de road map logistiek.
 • Uitwerken onderzoeksvoorstel (subsidieaanvraag).

Project Deliverables:

 • Road Map Logistiek van het Agri-Food cluster van de Amsterdam Ecnomic Board.
 • Uitgewerkt en bij relevante subsidieverstrekker ingediend onderzoeksvoorstel van HvA samen met Agri-Food cluster waarin uitvoering wordt gegeven aan de road map.

Beoogde Partner(s): Agri-Food Cluster Amsterdam Economic Board

Contact:  
Bent u geïntresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walther Ploos van Amstel via: w.ploos.van.amstel@hva.nl

Inhoud


Gerelateerd nieuws