Logo kdcl img

Verduurzamen van goederencorridors in regio Gelderland, hoe gaan we dat samen doen?

Op woensdag 21 december verkenden we met partners...
23 december 2022 / 1225

Op woensdag 21 december verkenden we met partners uit regio Gelderland wat de grootste knelpunten zijn op de drie thema’s waar de SPRONG groep Greening Corridors zich mee bezig houdt.

Img 1911

Uitdagingen en oplossingen

Het doel van dag was het in kaart brengen van de uitdagingen, mogelijke oplossingen en verdergaande samenwerking op het thema vergroening van de regionale corridors. Om een paar conclusies te noemen: de ‘o’ van omwonenden moeten we als een belangrijke stakeholder meenemen, evenals gemeenten en verladers; de rol van een regisseur kan uitkomst gaan bieden; er moeten prikkels komen om tot handelen over te gaan.

Onder de bezielende leiding van de dagvoorzitter Brigitte Faber-de Lange zijn vervolgstappen geformuleerd waar de onderzoekers van de HAN en HR nu verder mee kunnen om een gezamenlijk missie en visie te formuleren voor de regio Gelderland. Ook in de andere regio’s zullen in de toekomst dit soort sessies georganiseerd gaan worden. 

Aan tafel

Samen, met vertegenwoordigers van de Groene Metropoolregio Arnhem-NijmegenProvincie GelderlandOost NLLogistics Valley Regio Nijmegen, logistiek makelaars en vertegenwoordigers van de binnenhavens in de regio in een World Café setting, hard gewerkt.

Img 1908
Img 1913
Img 1916
Img 1917

Relevante publicaties