Logo kdcl img

Binnenstedelijke bouwlogistiek

Innovatieve binnenstedelijke bouwlogistiek Het project richt zich op...
22 januari 2016 / 3470

Innovatieve binnenstedelijke bouwlogistiek
Het project richt zich op de innovatieve binnenstedelijke bouwlogistiek voor het waarbij de logistiek tegen de beste kosten plaats vindt en bovendien duurzaam gebeurt (met onder meer elektrisch vervoer).  Bij de innovatie in bouwlogistiek wordt ook gekeken hoe deze zo kan worden ingericht dat de bouwkosten laag zijn; dus niet alleen slimmer (minder faalkosten), ook sneller en duurzamer. Ook zouden de werkzaamheden moeten plaats vinden met zo min mogelijk overlast voor de buurt (ruimte, parkeerplekken en geluid) in het kader van bereikbaarheid-leefbaarheid-veiligheid. 

Het project sluit aan op het programma ‘Logistiek in de bouw’ van Bouwend Nederland. Topsector logistiek: ontwikkelen bouwlogistieke concepten voor logistiek dienstverleners. Aansluiting op stedelijk distributie programma Dinalog.

Een eerste inventarisatie van kennisvragen moeten worden uitgewerkt in een relevant en onderscheidend onderzoeksprogramma voor de HvA met als onderdeel de invulling van het EU JPI project ‘Construction Logistics’). 

Mogelijke thema’s zijn:

 • Welke rekenmodellen kunnen aannemers (aanbieders) gebruiken om alternatieve logistieke grondvormen naast elkaar te zetten tijdens de aanbiedingsfase en bij samenwerking met onderaannemers, leveranciers en logistiek dienstverleners. Hier zit ook een link met IBA-rekenmodel en Factory Gate Pricing concepten.
 • Papierloze processen in de keten aannemers, onderaannemers, leveranciers en logistiek dienstverleners (en opdrachtgevers).
 • ‘Gain sharing’/kostenverdeling modellen tussen aannemers, onderaannemers, leveranciers bij gezamenlijk logistieke operaties als hubs en logistiek dienstverleners.
 • Koppelen van BiM aan tactische en operationele planning.
 • Koppelen van tactische en operationele planningen in de keten aannemers, onderaannemers, leveranciers en logistiek dienstverleners. Dit zou moeten resulteren in een community platform inclusief de laatste meters naar de bouwplaats (control tower). 
 • Standaard ontwikkelen voor ‘logistiek plan’ waarbij aannemers, onderaannemers, leveranciers en logistiek dienstverleners in een zelfde format werken.
 • Voor grotere projecten: vertaling tactische en operationele planningen naar verkeerstechnische maatregelen (vergelijk IBA model).
 • Standaard aanpak EMVI uitvraag logistieke kwaliteit voor verschillende soort bouwprojecten.
 • ​Aanpak van omgevingsmanagement met onder meer bewoners en ondernemers.
 • Logistieke kwaliteit van onderdeel van de aanbesteding (EMVI) en inkoopgedrag.

Workshops:
Het project bestaat uit vijf workshops:

 • Bouwlogistiek: samenwerking in de keten opdrachtgever-aannemer-onderaannemers.
 • Bouwlogistiek: samenwerking in de keten met groothandel, producenten en dienstverleners.
 • Ruimte en infrastructuur voor bouwlogistiek in de stad.
 • Praten over BLVC: succesvol omgaan met de buurt?
 • Vervoer van bouwmaterialen over water.

​Project Deliverables:

 • Verslag van de workshops.
 • Kennisagenda en onderzoeksprogramma binnenstedelijke bouwlogistiek.
 • EU JPI projectaanpak.

Beoogde Partner(s): TNO, Bouwend Nederland, Project Slim en Schoon, UvA/HvA Facility Services Nieuwbouw, Gemeente Amsterdam, Partners JPI consortium

Contact:  
Bent u geïntresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walther Ploos van Amstel via: w.ploos.van.amstel@hva.nl

Inhoud


Gerelateerd nieuws