Logo kdcl img

Human Capital in de zorglogistiek

Nederlandse ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met...
01 oktober 2018 / 3466

Nederlandse ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met twee schijnbaar tegengestelde opdrachten. Enerzijds staan ze voor de uitdaging om kosten te besparen en het rendement te verhogen. Anderzijds verwachten patiënten en zorgverzekeraars kwalitatief hoogwaardige zorg die tijdig (zonder onnodige wachttijden) wordt geleverd. Het gevolg van deze optelsom aan eisen is dat veel ziekenhuizen op zoek zijn naar manieren om hun zorgprocessen te verbeteren. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat inzichten uit het logistieke vakgebied een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van zorgprocessen. Dit besef heeft geresulteerd in de erkenning van ‘zorglogistiek’ (ZL) als volwaardig vakgebied. Met ‘zorglogistiek’ wordt in dit geval ‘patiëntenlogistiek’ bedoeld en dit is een wezenlijk ander vakgebied dan ‘goederenlogistiek in de zorg’. Ter ondersteuning van kennisontwikkeling en -deling in het laatstgenoemde vakgebied is reeds een Living Lab in oprichting.

Probleemschets

Uit praktijkervaring en diverse gesprekken (met meerdere zorglogistiek managers) blijkt dat er binnen veel ziekenhuizen sprake is van een tekort aan zorglogistieke expertise. Het gaat hierbij om een tekort aan expertise onder zowel (toekomstig) verpleegkundigen, medisch specialisten, managers als ondersteuners. In de huidige situatie is de beschikbare kennis en kunde op het gebied van zorglogistiek vaak belegd bij een beperkt aantal functionarissen. Dat zorglogistiek nog geen gemeengoed is blijkt ook uit het feit dat de primaire focus van veel zorgprofessionals (nog steeds) ligt bij hun eigen rol in de behandeling van patiënten (m.a.w., een gebrek aan procesgericht denken). Deze “kennisgap” en “kennisconcentratie” in combinatie met een gebrek aan “procesgericht denken” zorgt ervoor dat het zorglogistieke verbeter- en innovatiepotentieel van veel ziekenhuizen onder druk staat.

 

Wat gaan we doen?

Het CWZ en het KennisDC Logistiek Gelderland hebben de ambitie om een gezamenlijk learning community op het gebied van zorglogistiek te realiseren waarin kennis, praktijkgericht onderzoek, opleiding en coaching (op integrale wijze) wordt aangeboden ter ondersteuning van de zorglogistieke bedrijfsvoering van het CWZ op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

 

Hoofddoelen project/onderzoek

Het project zal een bijdrage leveren aan de volgende twee lange termijn doelen:

  1. Het verkleinen van de kennisachterstand onder (toekomstig) verpleegkundigen, medisch specialisten en ondersteuners. Op basis van een inventarisatie van de benodigde expertise zal een modulair onderwijsprogramma (inclusief e-learning platform) worden ontwikkeld en aangeboden.

  2. Ondersteuning bieden aan de “lonely zorglogistieke professional” door het realiseren van een “learning community” (online en offline). Het doel van deze learning community is om een plek te creëren waar (toekomstige) zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in zorglogistiek samen komen om elkaar te voeden en inspireren met ideeën en (nieuwe)kennis.

Het project HCZ zal een bijdrage leveren aan de realisatie van bovenstaande lange termijndoelen.

 

Meer informatie

Op dit platform doen we verslag van de voortgang van het project. We zullen met nieuwsberichten en publicaties de voortgang en resultaten van dit project delen.

Voor meer informatie of interesse in de huidige status van het project kan er contact op worden genomen met Dennis Moeke of Miranda Vodegel.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Connekt.

Connekt logo

Inhoud


Gerelateerd nieuws