Logo kdcl img

Sharing Logistics

Onder projectnaam Sharing Logistics doet Hogeschool Rotterdam –...
06 september 2020 / 1909

Onder projectnaam Sharing Logistics doet Hogeschool Rotterdam – samen met praktijkpartners – een groot onderzoek naar de deeleconomie als veelbelovende ontwikkeling in de logistieke sector.

Binnen het project wordt toegepast onderzoek gedaan naar de mate waarin logistieke concepten die zijn gebaseerd op de deeleconomie, kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2 en stikstof (N2) en aan het verhogen van de efficiency binnen de sector. Het onderzoek omvat meerdere deelprojecten binnen vijf focusgebieden: stadsdistributie, bouwlogistiek, transport & warehousing, zorglogistiek en servicelogistiek. Smart ICT en human capital lopen als een rode draad door alle deelprojecten. 

 

Stadsdistributie

Vijf studenten Logistics Management onderzoeken stadslogistieke deelconcepten in de praktijk. Met twee lichte elektrische vrachtvoertuigen bezorgen zij voor verschillende partijen goederen en pikken retouren op. Daarmee laten ze zien dat stadsdistributie duurzaam kan zijn en dat samenwerking loont.

Het projectteam heeft een eigen kantoorruimte bij projectpartner Kappa Koerier in de Spaanse Polder en beschikt over twee lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s); een Seval e-500 en een Urban Arrow XL. Met deze middelen bezorgen zij voor verschillende partijen goederen en pikken retouren op. Dit wordt allemaal gepland in de planningssoftware van RoutiGo. Het streven is om goed gebundelde ritten te creëren voor meerdere partijen en zo weinig mogelijk leeg te rijden.

Sharing logistics stadsdistributie 6 1024x576

Bouwlogistiek

Bouwlogistiek is één van de grote veroorzakers van CO2 uitstoot in het binnenstedelijk gebied. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grote bouwopgave in de binnensteden en een lage beladingsgraad van het bouwverkeer (30%) en de vele busjes die constant door de steden rijden. Binnen het werkpakket bouwlogistiek wordt er onderzoek gedaan naar deelconcepten voor de bouwlogistiek. Hierbij wordt er gekeken naar het bundelen/combineren van ritten, nieuwe logistieke concepten, naar de mens, materiaal en materieel en natuurlijk alle stakeholders: de bouwbedrijven, transporteurs en toeleveranciers. Het doel van het onderzoeksproject is verlagen van de operationele kosten en het verbeteren van de duurzaamheidsaspecten.

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd voor het bouw logistieke focusgebied:

  • Onderzoek doen naar de benutting en beladingsgraad van middelen
  • Adviseren van bedrijven
  • Ontwerpen van mogelijke oplossingen
  • Kennissessies organiseren, publiceren van oplossingen etc.

Transport & Warehousing

Wat betekent de deeleconomie voor logistieke (MKB)bedrijven in specifiek de transport en opslag-sector ten aanzien van de verduurzaming van hun bedrijfsmodel (efficiency verbetering, reductie uitstoot, congestie vermindering) en hoe zouden de huidige inzichten praktisch kunnen worden vorm gegeven?  Binnen het focusgebied Transport & Warehousing wordt er onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden en uitdagingen.                 
                                                                                        
Voor het focusgebied Transport & Warehousing hebben er een 12-tal scriptiestudenten onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om deelconcepten toe te passen in de transport en opslagsector.   

Zorglogistiek

Binnen het focusgebied zorglogistiek wordt er op dit moment voor zorginstellingen Careyn en Laurens onderzocht of en op welke wijze het delen van (medische) hulpmiddelen besparing oplevert in capaciteit en logistieke kosten. Voor zorginstelling Carinova wordt onderzocht op welke wijze het wagenpark d.m.v. sharing optimaler en effectiever kan worden ingezet. Er wordt voortgeborduurd op verkennend student-onderzoek uit het voorjaar van 2020.

Vanuit de opleiding Logistics Management van de Hogeschool Rotterdam zijn er momenteel twee studenten betrokkenen en vanuit de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zijn er ook nog een aantal studenten betrokken.  Naast de eerder genoemde drie zorginstellingen is de start-up Floow2 ook betrokken bij het project. Met Floow2 wordt er onderzoek gedaan naar een geniereke tool voor de zorglogistiek.

Service Logistiek

Bij het vijfde focusgebied, service logistiek, wordt er samengewerkt tussen de drie bedrijven Evides, Huntsman en Alstom en de opleiding Logistics Engineering van de Hogeschool Rotterdam.

Er hebben meerdere studententeams onderzoek gedaan binnen deze drie bedrijven naar de huidige processen en op welke manier deze geoptimaliseerd zouden kunnen worden binnen de filosofie van de deeleconomie.
Ook wordt er onderzoek gedaan welke uitdaging er zijn op het gebied van het vak service logistiek binnen het onderwijs.  

Human Capital

Kennisdeling is een belangrijk voorwaarde voor innovatie. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe het opnamevermogen van nieuwe kennis uit samenwerking kan worden vergroot. Bedrijven kunnen door samenwerking met kennisinstellingen hun innovatiecapaciteit vergroten. In dit onderzoek wordt gekeken welke instrumenten op het gebied van kennismanagement kunnen worden aangewend of worden ontwikkeld om kennisdelingsprocessen te ondersteunen. Verder wordt onderzocht hoe Human Resources activiteiten en -processen kunnen worden ontwikkeld om medewerkers kennis met elkaar te laten delen.

Voordelen voor deelnemende partijen:

Deelnemende bedrijven dragen bij aan onderzoek in duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing. Het kan hierbij gaan om het delen van vervoersstromen, kennis of vervoersmodaliteiten. 

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Stadsdistributie projectpagina RDM CoE

Leestijd
2,5

Insights artikel Sharing Logistics algemene projectpagina RDM CoE

Leestijd
2,5

Insights artikel Deelconcepten in de bouwlogisitiek

Insights artikel Designing sharing logistics as a disruptive innovation in city logistics

Auteur Jaar
van Duin, R., Quak, H. J., Anand, N., & van den Band, N 2020

Insights artikel Designing sharing logistics as a disruptive innovation in city logistics

Auteur Jaar
van Duin, R., Quak, H. J., Anand, N., & van den Band, N 2020

Inhoud


Gerelateerd nieuws