Logo kdcl img

Sharing Logistics

Sharing Logistics
06 september 2020 / 94

Onder projectnaam Sharing Logistics doet Hogeschool Rotterdam – samen met praktijkpartners – een groot onderzoek naar de deeleconomie als veelbelovende ontwikkeling in de logistieke sector.

Binnen het project wordt toegepast onderzoek gedaan naar de mate waarin logistieke concepten die zijn gebaseerd op de deeleconomie, kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2 en stikstof (N2) en aan het verhogen van de efficiency binnen de sector. Het onderzoek omvat meerdere deelprojecten binnen vijf focusgebieden: stadsdistributie, bouwlogistiek, transport & warehousing, zorglogistiek en servicelogistiek. Smart ICT en human capital lopen als een rode draad door alle deelprojecten. 

 

Stadsdistributie

Vijf studenten Logistics Management onderzoeken stadslogistieke deelconcepten in de praktijk. Met twee lichte elektrische vrachtvoertuigen bezorgen zij voor verschillende partijen goederen en pikken retouren op. Daarmee laten ze zien dat stadsdistributie duurzaam kan zijn en dat samenwerking loont.

Het projectteam heeft een eigen kantoorruimte bij projectpartner Kappa Koerier in de Spaanse Polder en beschikt over twee lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s); een Seval e-500 en een Urban Arrow XL. Met deze middelen bezorgen zij voor verschillende partijen goederen en pikken retouren op. Dit wordt allemaal gepland in de planningssoftware van RoutiGo. Het streven is om goed gebundelde ritten te creëren voor meerdere partijen en zo weinig mogelijk leeg te rijden.

Sharing logistics stadsdistributie 6 1024x576

Bouwlogistiek

Bouwlogistiek is de grootste veroorzaker van CO2 uitstoot in het binnenstedelijk gebied. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lage beladingsgraad van het verkeer (30%) en de vele busjes die constant door de steden rijden. Binnen het werkpakket bouwlogistiek wordt er onderzoek gedaan naar deelconcepten voor de bouwlogistiek. Hierbij wordt er gekeken naar het bundelen/combineren van ritten, nieuwe logistieke concepten, naar de mens materiaal en materiaal en natuurlijk alle stakeholder: de bouwbedrijven, transporteurs en toeleveranciers. Het doel van het onderzoeksproject is verlagen van de operationele kosten en het verbeteren van de duurzaamheidsaspecten.

De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd voor het bouw logistieke focusgebied:

  • Onderzoek doen naar de benutting en beladingsgraad van capaciteiten
  • Adviseren van bedrijven
  • Ontwerpen van mogelijke oplossingen
  • Kennissessies organiseren, publiceren van oplossingen etc.

Transport & Warehousing

Wat betekent de deeleconomie voor logistieke (MKB)bedrijven in specifiek de transport en opslag-sector ten aanzien van de verduurzaming van hun bedrijfsmodel (efficiency verbetering, reductie uitstoot, congestie vermindering) en hoe zouden de huidige inzichten praktisch kunnen worden vorm gegeven?  Binnen het focusgebied Transport & Warehousing wordt er onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden en uitdagingen.                 
                                                                                        
Voor het focusgebied Transport & Warehousing hebben er een 12-tal scriptiestudenten onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om deelconcepten toe te passen in de transport en opslagsector.   

Zorglogistiek

Binnen het focusgebied zorglogistiek wordt er op dit moment voor zorginstellingen Careyn en Laurens onderzocht of en op welke wijze het delen van (medische) hulpmiddelen besparing oplevert in capaciteit en logistieke kosten. Er wordt hiervoor voortgeborduurd op student-onderzoek in het voorjaar van 2020. Dit onderzoek heeft voor een aantal hulpmiddelen vraag en aanbod in kaart gebracht. Daarnaast is een docent-onderzoeker van de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen bezig met een  vergelijkbaar onderzoek voor zorginstelling Carinova in het oosten van het land.

Vanuit de opleiding Logistics Management van de Hogeschool Rotterdam zijn er momenteel twee studenten betrokkenen en vanuit de Hogeschool Arnhem / Nijmegen zijn er ook nog een aantal studenten betrokken.  Naast de eerder genoemde drie zorginstellingen is de start-up Floow2 ook betrokken bij het project. Met Floow2 wordt er onderzoek gedaan naar een geniereke tool voor de zorglogistiek. 

Service Logistiek

Bij het vijfde focusgebied, service logistiek, wordt er samengewerkt tussen de drie bedrijven Evides, Huntsman en Alstom en de opleiding Logistics Engineering van de Hogeschool Rotterdam.

Er hebben meerdere studententeams onderzoek gedaan binnen deze drie bedrijven naar de huidige processen en op welke manier deze geoptimaliseerd zouden kunnen worden binnen de filosofie van de deeleconomie.
Ook wordt er onderzoek gedaan welke uitdaging er zijn op het gebied van het vak service logistiek binnen het onderwijs.  

Human Capital

Human Capital

Voordelen voor deelnemende partijen:

Deelnemende bedrijven dragen bij aan onderzoek in duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing. Het kan hierbij gaan om het delen van vervoersstromen, kennis of vervoersmodaliteiten. 

Insights artikel Stadsdistributie projectpagina RDM CoE

Leestijd
2,5

Insights artikel Sharing Logistics algemene projectpagina RDM CoE

Leestijd
2,5