Logo kdcl img

Stadslogistiek Arnhem

Stadsdistributie is onmisbaar om de binnenstad te bevoorraden...
22 november 2018 / 4547

Stadsdistributie is onmisbaar om de binnenstad te bevoorraden en daarmee leefbaar te houden. Tegelijk kan binnenstaddistributie voor overlast zorgen en zodoende juist een negatieve invloed hebben op de  leefbaarheid. Denk aan problemen op het gebied van verkeersopstoppingen, luchtkwaliteit, milieubelasting en de algehele aantrekkelijkheid van het winkelgebied.  

Voorafgaand aan dit project heeft het KennisDC Logistiek Gelderland al een belangrijke bijdrage geleverd voor het succes van Stichting Stadslogistiek Stedendriehoek (S3H) in Zutphen1 en de Gemeente Nijmegen van advies voorzien hoe de stadslogistiek slimmer te organiseren. Met onze kennis kunnen veelgemaakte fouten worden voorkomen en door de begeleide inzet van studenten gaan kwaliteit en kwantiteit hand in hand. We werken hierbij altijd nauw samen met (lokale) overheden, retailers, en logistieke bedrijven. 

Dit project is opgestart in samenspraak met de diverse lokale stakeholders: Platform Binnenstad Arnhem (PBA), bewoners, milieuspecialisten / luchtwachters, last mile transporteurs, Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem.  

 

Hoofddoelen project/onderzoek

 De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: 

        -   Advies uitbrengen over het organiseren van stadslogistiek voor de binnenstad van Arnhem, inclusief flankerende beleidsmaatregelen.  

        -   Aanjagen praktische realisatie stadslogistiek Arnhem door stakeholders al tijdens het onderzoek te betrekken en door een symposium te organiseren waarop het advies wordt gepresenteerd  en marktpartijen worden uitgenodigd een passende oplossing aan te bieden. 

 

Wat gaan we doen?

Begonnen wordt met een literatuuronderzoek naar lessen uit andere steden. Een van de kritische succesfactoren die ook in onze eerdere onderzoeken naar voren kwam, is dat het voor het slagen van stadslogistiek essentieel is om aan te sluiten bij de behoeften van de lokale stakeholders. Met oplossingen komen voor problemen die door niemand worden gevoeld, is gedoemd te mislukken. Tevens is het belangrijk om voldoende volume te kunnen vervoeren. Om deze reden zullen een stakeholderonderzoek en een goederenstroomonderzoek worden uitgevoerd. Om de praktische realisatie van stadslogistiek Arnhem aan te jagen, zullen de resultaten worden gepresenteerd op een door het Kennis DC te organiseren symposium. 

De verwachting is dat het stakeholder- en goederenstroomonderzoek zal lopen tot februari 2019. Het symposium en de eindrapportage volgen in de periode daarna.

 

Meer informatie

Op dit platform doen we verslag van de voortgang van het project. We zullen met nieuwsberichten en publicaties de voortgang en resultaten van dit project delen. Voor meer informatie of interesse in de huidige status van het project kan er contact op worden genomen met de hiernaast genoemde contactpersonen, Enide Bogers en/of Henny Jordaan.

Inhoud


Gerelateerd nieuws