Logo kdcl img

Terugblik Minicongres Stadslogistiek Arnhem

Dinsdag 24 september verzamelden zo'n 70 deelnemers voor...
02 oktober 2019 / 1239

Dinsdag 24 september verzamelden zo'n 70 deelnemers voor het mini-congres stadslogistiek Arnhem. Dit congres, georganiseerd door KennisDC Logistiek Gelderland van de HAN in samenwerking met onder anderen Platform Binnenstad Arnhem (PBA), Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland, stond in het teken van SAMEN en DOEN: hoe zorgen we, als gezamenlijke stakeholders, ervoor dat de Arnhemse binnenstad slim en schoon wordt bevoorraad?

Emmisieloos

Onder deskundige leiding van Marian van Hooij (PBA) trapte wethouder Roeland van der Zee het congres af en gaf aan vanaf 2025 een emissieloos bevoorrade binnenstad voor ogen te hebben.

Jack van de Veen, hoogleraar supply chain management aan Nijenrode, doordrong de aanwezigen van het feit dat gebundelde zero emissie bevoorrading via last mile hubs logistiek een fantastisch idee is, maar dat daarvoor wel SAMENwerking vereist is. Hiertoe moeten diverse partijen uit de keten vanuit visie en ondernemerschap hun gedrag aanpassen en indien nodig bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen.

Stadslogistiek Arnhem: Hub, hub, hub

Enide Bogers en Nienke Hofstra, onderzoekers van het KennisDC Logistiek Gelderland van de HAN presenteerden vervolgens de resultaten van het onderzoek naar stadslogistiek in Arnhem. Uit de voertuigtellingen bleek duidelijk dat er nog de nauwelijks gebundeld werd; het aantal vrachtvoertuigen dat voor meer dan 1 zending de stad in reed was zeer klein. Ondertussen bleek uit het uitgevoerde stakeholderonderzoek dat alle stakeholders zich aan de verkeersdrukte ergerden. Een last mile hub, waar vrachtvoertuigen hun lading afgeven en gebundeld en zero emissie verder laten vervoeren, was dan ook de voornaamste aanbeveling.

Collage

Het Zutphens model

Jacco van de Kamp (CB) en Han Nieuwenhuis (Boek en Buro v.d. Brink) vertelden over hun SAMENwerking met het stadslogistieke bedrijf in Zutphen. CB levert de goederen op de last mile hub af en Boek en Buro v.d. Brink ontvangt ze zero emissie. Han gaf aan dat er op het begin goede afspraken moesten worden gemaakt over levertijdstip, maar dat dat nu naar wens is en hij blij is met deze duurzame manier van bevoorraden. CB gaf aan deze duurzaamheid ook zeer te waarderen, evenals het buiten venstertijd kunnen aanrijden van de last mile hub. Hierdoor kon de vrachtwagen beter benut worden.

Gewoon doen

In de paneldiscussie schoven naast bovenstaande sprekers ook Steven Koster (Groene Rijders), Anna Paulides (PostNL) en Remco Hoogma (Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek) aan om hun visie te delen op stadslogistiek. Duidelijk werd dat de bedrijven zich graag klaar maken voor strengere eisen en slimme stadslogistiek gewoon (willen gaan) DOEN. Duidelijke regels voor iedereen (level playing field) die op tijd worden aangekondigd zijn daarbij essentieel.

Bij de afsluitende borrel presenteerden zich Goederenhubs, Cycloon en SimplyMile, die al in verschillende steden als last mile operator voor zero emissie bevoorrading zorgen.

Het goede nieuws

Hoewel uit het congres bleek dat stadslogistiek een uitdagend thema is, bleek vooral dat er veel partijen zijn die SAMEN met alle stakeholders de gebundelde zero emissie bevoorrading willen gaan DOEN.

Download alle bestanden als zip

Insights artikel presentatie_HAN_onderzoek_stadslogistiek_Arnhem.pdf

Auteur Jaar Leestijd
Enide Bogers en Nienke Hofstra 2019 2 min

Insights artikel terugblik.pdf

Auteur Jaar Leestijd
Enide Bobers 2019 3 min