Logo kdcl img

Zero emissie stadslogistiek

24 januari 2016 / 4243
Hva0011775

Doelstelling Project:
Gedetailleerd inzicht krijgen in de kansen, belemmeringen en voorwaarden voor grootschalige overstap naar elektrisch vervoer voor de logistieke sector (bestel en licht en zwaar vrachtverkeer). Met dit inzicht beogen we bij te dragen aan de ontwikkeling van effectief beleid van de gemeente om zero emissie stadsdistributie in 2025 te realiseren. Factoren die onderzocht worden zijn: bevoorradingsprofiel, kosten/baten, ervaring en behoeftes van gebruikers, mogelijkheden van laadinfra hotspots, en het effect van (potentiele) beleidsmaatregelen. 

Met het project wordt bijgedragen aan het versterken van de  kennisinfrastructuur op het gebied van logistiek en versterking van de samenwerking van kennisinstellingen in de (Randstad) regio. 

projectactiviteiten: 
Door middel van interviews en vragenlijsten zullen onder ondernemers de beweegredenen om wel/niet elektrisch te rijden en (onbenutte) kansen onderzocht worden. De ondernemers zijn: 

1) Berijders of ex-berijders van de Nissan e-NV200; 
2) Ondernemers met zwaar elektrisch vrachtvervoer (zoals Lidl en Heineken)   
3) Koplopers uit de D020 groep. 

Daarnaast zal praktijkdata verzameld worden voor casestudies. Hiermee worden effecten van EV en EV-beleidsmaatregelen (o.a. parkeerprivileges) op de logistieke operatie en kosten/baten van de ondernemingen die reeds elektrische rijden geanalyseerd.  

Project Deliverables:

  • Overzicht van kansen, voorwaarden, belemmeringen voor verschillende sectoren 
  • Advies hoe gemeenten hierop in kunnen spelen in hun ambitie naar 0-emissie stadslogistiek. 
  • Presentatie van (tussentijdse) resultaten in binnen- en buitenland, namelijk op: 1) Slim en Schoon D020 bijeenkomst; 2) FREVUE stakeholder meeting; 3) Annual Polis Conference en 4) Eco-mobiel. 

Beoogde Partner(s): Gemeente Amsterdam, D020 Koplopers, TNO 

Contact: Bent u geïntresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walther Ploos van Amstel en Susanne Balm via mail.

Inhoud


Gerelateerd nieuws