Logo kdcl img

Blogpost TNO: SILL laat zien: met Sociale Innovatie meer ontwikkeling, succes en plezier

“Je kunt ook mensen zelf laten zeggen wat...
28 februari 2019 / 1594

“Je kunt ook mensen zelf laten zeggen wat ze belangrijk vinden in hun functie…”. Dat zei de vertegenwoordiger van Welsi BV, een van de bedrijven die meedoen aan het project Sociale Innovatie Logistiek Limburg (SILL), bij een sessie van alle 10 deelnemende bedrijven.

‘Ja, zo simpel kan het zijn….’, zegt Jannie van Andel voorzitter van de Sociale Innovatie Tafel van de Topsector Logistiek. ‘Maar… het betekent uiteindelijk wel een verandering van de manier van werken, van samenwerken en van leiderschap. Want als je het alleen maar vraagt en niks verandert waar nodig, werkt het averechts.’

Joi logo

Jointly Organisations Innovate

De deelnemers aan het SILL project hebben het eerste jaar afgesloten met een certificaat: JOI, Jointly Organisations Innovate’. Werken aan Sociale Innovatie bleek toegevoegde waarde en plezier (joy) op te leveren. De eerste actie van de deelnemers aan het project was een inventarisatie van problemen en oplossingen in hun bedrijf. En daar hebben ze een plan van aanpak op gebaseerd. Ook waren er 5 sessies met collega-bedrijven uit de provincie om van elkaar te leren. De bedrijven zijn daarbij ondersteund en begeleid door Fontys Hogeschool en diverse andere kennisinstellingen. Het project in Limburg levert ook ervaringen, kennis en instrumenten op om soortgelijke projecten in andere regio sneller op te zetten.

‘Je hoeft als werkgever dus niet alléén aan de slag. In het kader van het Topsectorenbeleid werken brancheorganisaties, overheid (provincies), hoge scholen en andere kennisinstellingen samen om bedrijven te ondersteunen bij sociale innovatie. In uw regio is er vast ook zo’n samenwerkingsverband (in wording), vraag er vooral naar bij je brancheorganisatie.’ zegt Jannie.

Maar waarom zou je hier tijd en geld voor vrijmaken? Volgens Jannie  ‘om als bedrijf de ontwikkelingen op de markt, de arbeidsmarkt, in de keten en in de techniek (robotisering, digitalising, gebruik van social media) bij te houden en liefst vóór te zijn. Bij technologische innovaties worden mens en organisatie vaak onvoldoende belicht, terwijl innovatieve ideeën pas tot leven komen als er voldoende draagvlak en manpower is om de innovaties te laten slagen.En Yolande de Heus, trekker van de Human Capital Agenda van de Topsector voegt daar aan toe: ‘Sociale Innovatie kan ook midden- en kleine bedrijven helpen slimmer en efficiënter te werken; met name door de capaciteiten en de ideeën van werknemers beter te benutten….’.

Implementatie van Sociale Innovatie

OK! wat is Sociale Innovatie eigenlijk en wat moet een bedrijf doen om het te realiseren?

Sociale Innovatie is het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en de arbeidsverhoudingen en het maximaal benutten van de talenten van de werknemers met het oog op verbetering  van de prestaties van de organisatie en de ontplooiing van talenten.

U kunt als werkgever beginnen met het houden van een discussiebijeenkomst met (een deel van) de werknemers om te horen welke problemen zij zien in het werk en op de markt en welke oplossingen zij kunnen bedenken.

En u kunt natuurlijk zoeken naar partners en ondersteuners in de regio. Ga eens naar de website: www.kennisdclogistiek.nl/projecten/social-innovator-logistics-limburg

Fietje Vaas,

Onderzoeker TNO

Relevante publicaties