Logo kdcl img

Data pipeline en e-commerce: een win-win situatie

E-commerce is een business model dat hoofdbrekens oplevert...
01 september 2017 / 1303

E-commerce is een business model dat hoofdbrekens oplevert voor toezichthouders. Hoe houdt je immers toezicht op een groeiende stroom inkomende goederen waarbij particulieren dan weer koper zijn, dan weer verkoper én die geen AEO status kunnen krijgen? Waarvan de begeleidende informatiestroom van slechte kwaliteit is omdat de vele betrokkenen in de keten elk een (klein) deel van de informatie bezitten? Organisatie als WTO en WCO presenteren concepten waarbij steeds één partij in de e-commerce keten verantwoordelijk wordt voor een juiste douaneaangifte. Maar ook deze aangewezen verantwoordelijken hebben geen controle op de kwaliteit van de begeleidende informatiestroom. Daarom biedt het concept van data pipeline ook in deze situatie een uitkomst.

Opzet en scope

Om te onderzoeken of een data pipeline ook de douanecontrole op e-commerce-stromen verbetert, zonder de commerciële business modellen teveel te belasten, is een nieuw data pipeline concept ontwikkelt. Dit nieuwe model sluit aan bij de realiteit van e-commerce en is gevalideerd met IT specialisten en belanghebbenden uit de handel.

Resultaten

Ook binnen e-commerce is het voordeel van een data pipeline dat alle betrokkenen hun informatie kunnen uploaden, eigenaar blijven van de informatie en de douane die informatie die zij nodig hebben voor risicoanalyses van de pipeline kunnen downloaden. De aangiftes worden betrouwbaarder, risicoanalyses van hogere kwaliteit en hierdoor kunnen, net als bij containervervoer, Trusted Trade Lane gedefinieerd worden. Er zal tijd gewonnen worden, omdat de douane niet om extra informatie hoeft te vragen bij de aangever (die deze informatie waarschijnlijk toch niet heeft).

Maar omdat veel partijen binnen de e-commerce particulieren zijn, kan het concept data pipeline niet één op één gekopieerd worden van de maritieme sector. Voorstel is daarom om de market place aanbieder, die immers een centrale rol speelt binnen de e-commerce, verantwoordelijk te maken om alle commerciële informatie van de transactie up te loaden. De logistieke dienstverlener blijft dan logistieke informatie uploaden.

Hierdoor kan de douane betrouwbaardere risicoanalyses maken en worden consumenten niet meer onaangenaam verrast met vertraging in de bestelling en naheffingen. Market place aanbieders kunnen hun rol en imago hiermee versterken binnen de keten. Een win-win-win situatie!

Wat nu te doen?

Een belangrijk kenmerk van e-commerce zijn de hoge return-aantallen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe data pipeline ook een verbetering kan bieden voor deze stromen. Ook is het nog onduidelijk hoe data pipelines het toezicht op VGEM-maatregelen kan helpen verbeteren. Als derde moet er een gelaagde controle visie komen die onderscheid maakt tussen Trusted Trade Lanes in de pipeline, minder bekende traders in de pipeline en zendingen buiten de pipeline.

Insights artikel Customs supervision on e-commerce: unlocking the potential of online marketplaces

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Hans Pieters Rotterdam School of Management 2017 90 min

Relevante publicaties