Logo kdcl img

Logistiek + Nummer 12

Met dit nieuwe nummer van Logistiek+ dat voor...
14 februari 2022 / 2941

Met dit nieuwe nummer van Logistiek+ dat voor u ligt laten we het jaar 2021 achter ons. Een jaar dat in veel landen begon met een steeds strenger wordende lockdown waardoor logistieke ketens wereldwijd nog meer ontregeld werden dan in 2020 door de covid-pandemie al het geval was. Dit werd voor de transportsector nog verergerd door de Brexit die uiteindelijk een feit is. Hierop volgde een zomer vol met hoop, er vanuitgaande dat door de vaccinaties de pandemie snel over zou zijn. Uiteraard had dit direct gevolgen voor de internationale supplychains. Met een snel toenemende vraag van consumenten en bedrijven namen goederenstromen eveneens snel toe. Het is duidelijk geworden dat de vervoerscapaciteit deze toenemende vraag niet kon bijhouden. Tot overmaat van ramp kwam hier nog een blokkade van het Suezkanaal bij door het vastlopen van de Evergreen. Zoals het artikel ‘Impact van COVID-19 op de binnenstadslogistiek van Arnhem’ laat zien heeft dit alles ook lokaal gevolgen gehad.