Logo kdcl img

Meer inzicht in de kosten van compliance bij import

Om kosten en baten van ICT-innovaties in de...
15 oktober 2017 / 545

Om kosten en baten van ICT-innovaties in de toezichtketen te kunnen afwegen hebben bedrijven inzicht nodig in hun eigen nalevingskosten. In het Core-project is het Company Level Compliance Costs-model ontwikkeld en gevalideerd in een case study over de import van rozen uit Kenia. Om de voordelen van IT-innovaties voor handelsfacilitatie beter te kunnen onderbouwen is meer onderzoek naar de nalevingskosten voor individuele bedrijven nodig.

 

Hoge kosten voor bedrijven, weinig inzicht in kosten op bedrijfsniveau

De handelskosten voor de internationale toeleveringsketen zijn enorm, zelfs als er geen formele belemmeringen zijn. Er is zeer weinig onderzoek gedaan naar de kosten van handels- en toezichtsmodellen op het niveau van een individueel bedrijf. Bovendien zijn douane-gerelateerde nalevingskosten slechts een van de vele aspecten in bestaande handelskostenmodellen en worden ze niet uitgesplitst in de samenstellende componenten die cruciaal worden wanneer individuele bedrijven specifieke bedrijfsprocessen willen beoordelen. Vandaar dat in het Core project op basis van een case study wordt beargumenteerd dat het van essentieel belang is om verder onderzoek te doen naar de nalevingskosten op bedrijfsniveau.

Company Level Compliance Costs-model in de rozenketen

Op basis van een overzicht van de literatuur over handels- en douane-voorwaardenmodellen zijn de meest geschikte modellen gecombineerd in het CLCC-model (Company Level Compliance Costs). Vervolgens is dit model gevalideerd en uitgebreid door het toe te passen op een case study in een importketen van rozen van Kenia naar Nederland. Zo is vastgesteld welke kosten het ontbreken van bijgewerkte informatie over de geschatte aankomsttijd van het vliegtuig of het ontbreken van informatie over de status van een fyto-overdracht document met zich meebrengt.

Afwegen van kosten en baten van ICT-innovaties in de toezichtketen

Het CLCC-model kan belangrijke belanghebbenden zoals expediteurs, importeurs of luchtvrachtafhandelaren helpen om beter te beoordelen welke handels- en nalevingskosten hun organisaties maken, en vervolgens beoordelen hoe de toepassing van gegevens uit de toeleveringsketen IT-innovaties zoals de datapijplijn deelt kan helpen om deze kosten te verlagen. Deze gegevensuitwisseling in de toeleveringsketen, waarbij IT-innovaties worden gedeeld, vormt de essentie van oplossingen voor handelsfacilitering, zoals het Port Community System, Single Window en Coordinated Border Management, die aan grensinspectieposten voordelen kunnen bieden voor een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van hun inkomstenverzameling en beveiligingscontrole. kan handelsvoordelen bieden voor kostenbesparingen, snellere opruiming, betere voorspelbaarheid van de supply chain.

Insights artikel Trade and Compliance Cost Model

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Arsyida, T., van Delft, S., Rukanova, B., Tan, Y.H TU Delft, Flora Holland 2017 40 min