Logo kdcl img

Onderwijsopdracht voor Mbo- en Hbo-studenten voor een gezamenlijke verkenning van de impact van digitalisering en Artificial Intelligence op benodigde skills bij expediteurs en planners

Hogeschool Rotterdam en mbo-college Havens (STC-Group) ontwikkelden een...
01 september 2023 / 717

Hogeschool Rotterdam en mbo-college Havens (STC-Group) ontwikkelden een innovatieve onderwijs-opdracht waarin hbo- en mbo-studenten gezamenlijk voor een bedrijf analyseren hoe Artificial Intelligence (AI) het werk bij expediteurs kan gaan veranderen. De mbo-studenten brengen, terwijl ze stage lopen bij een bedrijf, de kennis van de praktijk in. De hbo-studenten die ontwikkelen de methoden om deze veranderingen in kaart te brengen en te meten. Samen brengen de studenten een advies uit aan een bedrijf: welke taken en skills kan AI overnemen, waar levert AI nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en welke nieuwe taken en skills zijn nodig om de toepassing van AI in goede banen te leiden.

Door toenemende automatisering en zeker ook door de opkomst van Artificial Intelligence zal het werk van logistiek medewerkers in de haven sterk gaan veranderen. In de administratieve verwerking van informatie en in planningsactiviteiten gaat automatisch verwerking meer en meer taken overnemen. Daarmee verandert in eerste instantie vooral het werk van de mbo-(haven)logistieke medewerker en vervolgens ook die van de hbo-planner/manager.

In het mbo-onderwijs is maar heel beperkt aandacht voor toekomstige ontwikkelingen en de impact van digitalisering. De studenten worden vooral opgeleid om in het nu productief te zijn voor bedrijven met de systemen die de bedrijven nu gebruiken. De ambitie van de practoraten Digital Port Logistics en Immersive Technologies in Education van het STC is om de MBO studenten ook een (positief) kritische houding aan te leren over de werkzaamheden die zij uitvoeren: Waarom is dit zo georganiseerd? Hoe kan het beter? Wat kunnen de kansen en impact van digitalisering voor mijn werkzaamheden zijn? Daarmee kunnen ze meebewegen als in de toekomst door digitalisering hun werk verandert.

In het hbo-onderwijs staat digitalisering wel op de agenda. De studenten leren over de ontwikkelingen in digitalisering (portbase, blockchain, Artificial Intelligence), maar het blijven binnen de studie vooral abstracte concepten die niet in een praktische context worden ervaren of getoond, waardoor studenten de essentie en impact op de praktijk en op de werkvloer eigenlijk niet zien.

De doelstelling van de onderwijsmodule is om mbo- en hbo-studenten bewust te maken en te leren hoe digitalisering de informatieverwerkings- en planningsactiviteiten die zij uitvoeren verandert en welke verandering in skills en baan dat voor hen en de organisatie betekent. De hbo- en mbo-studenten leren dat door gezamenlijk een analyse te maken van de administratieve en planningswerkzaamheden die mbo-studenten tijdens hun stage uitvoeren. Daarbij wordt het perspectief en impact van AI voor mbo-hbo-banen uitdrukkelijk meegenomen.

Het resultaat is een onderwijsmodule bestaande uit:

  1. een opdracht voor de MBO-studenten
  2. een opdracht voor de HBO studenten
  3. een literatuur- en theoretisch kader over de impact van digitalisering
  4. meetinstrument waarmee studenten de functie in kaart kunnen brengen en kunnen beoordelen
  5. een planning en interactiemodel tussen MBO-studenten, bedrijven, HBO studenten en docent onderzoekers, lector en praktoren
  6. aanpak voor opschaling en integratie in het curriculum

Deze onderwijsmodule is mede tot stand gekomen met financiering van de Topsector Logistiek.

Contact

Thierry Verduijn, lector Haven, Hogeschool Rotterdam t.m.verduijn@hr.nl

Wim van Nieuwenhuyze, Practor Digital Port Logistics, W.vanNieuwenhuyze@stc-r.nl

Arjan van Hekezen, Practor Immersive Technology in Education, A.K.J.vanHekezen@stc-r.nl

Insights artikel Future Skills in Digital Port Logistics

Betrokken partijen Jaar Leestijd
Hogeschool Rotterdam, STC, Topsector Logistiek 2023 15 min