Logo kdcl img

E-commerce verandert, en Fontys vernieuwt snel

Fontys steekt steeds veel energie in de verbetering...
06 oktober 2017 / 869

Fontys steekt steeds veel energie in de verbetering van haar e-commerce opleidingen en ontvangt wederom waardering van Thuiswinkel.org met 4 E-Academy certificaten. De opleidingen die gecertificeerd zijn; Small Business and Retail Management van Fontys Eindhoven, Minor E-preneurship van Fontys Venlo en Commerciële Economie- Digital Business Concepts van Fontys Tilburg (twee certificaten).

E minor2

Fontys is er in geslaagd om weer vernieuwing in de curricula aan te brengen. Sophie van Rooij, programmamanager e-Academy: “We zien dat Fontys zich goed bewust is van de noodzaak tot vernieuwing en hier ook actief mee bezig is. De competentieprofielen die we samen met het beroepenveld op het gebied van e-commerce ontwikkelen, geven aan in welke richting deze ontwikkeling moet plaatsvinden om optimaal aangesloten te zijn op het werkveld. Deze profielen zijn opgesteld door specialisten uit de branche die werkzaam zijn bij bedrijven als Bol.com en Wehkamp. Daarnaast zijn ze gestoeld op inzichten uit arbeidsmarktonderzoek. Deze worden jaarlijks geactualiseerd, zodat ze in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de e-commercebranche".

Excellent curriculum: Commerciële Economie Digital Business Concepts, Fontys Academy for Creative Industries en E-commerce
Fontys Academy for Creative Industries en E-commerce en het curriculum Commerciële Economie, Digital Business Concepts is zelfs excellent gecertificeerd. Kenmerkend voor de excellent bevonden opleiding is dat zij studenten gedurende meerdere jaren intensief laten kennismaken met het e-commerce-vak. Zo is er een manier gevonden om flexibiliteit in het curriculum in te bouwen, waardoor vernieuwing relatief snel kan worden doorgevoerd. Ook is er een sterke praktijkcomponent en interactie met het werkveld.

‘Loon na hard werken’
Hans Nederlof, College van Bestuur en verantwoordelijk voor domeinen Economie en Techniek: ‘Er is veel tijd en aandacht gestoken door alle opleidingen in het verbeteren van de curricula en dat is ook nodig voor zo’n dynamisch vak als e-commerce. Docenten en studenten moeten constant op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen van toch een relatief nieuw thema. We zijn trots dat de brede samenwerking er toe heeft geleid dat een overkoepelend orgaan als Thuiswinkel.org hier ook waardering voor afgeeft.’ 

Relevante publicaties