Logo kdcl img

Fontys Techniek en Logistiek start vier logistieke innovatieprojecten

Venlo, 5 december 2016 – In samenwerking met...
05 december 2016 / 1413

Venlo, 5 december 2016 – In samenwerking met veertig partners zal Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo vier omvangrijke innovatieprojecten uit gaan voeren, met als doel de logistieke concurrentiepositie van Nederland, en met name van Limburg, te versterken.

Onderzoeksagenda Fontys Lectoraat SCM

Het Lectoraat Supply Chain Management van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek heeft recent een ambitieuze onderzoeksagenda vastgesteld. Daarin zijn vier projecten geformuleerd met als doel de innovatie binnen de logistiek te stimuleren en te ontwikkelen. En daarmee de concurrentiepositie van BV Nederland als belangrijke speler op de wereldmarkt verbeteren.

Vanaf 1 januari 2017 gaan de volgende onderzoeksprojecten van start;

  • E-Global: Versterken van de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van E-Fullfilment (logistiek van webshops).
  • UCC Douane wetboek: Verminderen van de administratieve lasten van toezicht bij de douane verminderen en zo te zorgen voor een ongestoorde logistieke keten. Hiervoor wordt onderzocht welke kansen de nieuwe douane-regelingen zouden kunnen bieden binnen de kaders van het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU).
  • SYN-ERGIE: Versterken van transportdiensten en logistieke planning op de corridor tussen West-Vlaanderen en Limburg. Hiervoor wordt onderzocht hoe en met welke modaliteiten lading tussen Zeebrugge, Antwerpen en Limburg vervoerd kan worden.
  • Synchromodaal Pricing: Ontwikkelen van optimale prijsmodellen voor synchromodale diensten voor maritieme containers en continentale ladingstromen. Hiertoe zal een analyse van risicofactoren gemaakt worden.

Concrete toepassingen

De onderzoeksagenda is opgesteld door Thierry Verduijn en Roy Lenders. De onderzoeksthema’s daarin zijn bepaald in samenwerking met het regionale bedrijfsleven en Topsector Logistiek. De resultaten en toepassingsmogelijkheden komen beschikbaar via het KennisDC Logistiek Limburg.

Verduijn: “Onze rol is nu om samen met alle betrokken partijen de onderzoeksvragen uit de praktijk te beantwoorden en te komen tot concrete toepassingen waarvan het bedrijfsleven, overheid en onderwijs kunnen profiteren. Intensieve samenwerking met de bedrijven, onderwijs, onderzoek en overheden is daarom natuurlijk erg belangrijk”.

Fontys Venlo zal deze projecten uitvoeren met onderwijsorganisaties als Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, TU Eindhoven, Hogeschool Vives en logistieke dienstverleners als Seacon, DB Schenker, Dimass, HC Distributie, Den Hartogh Logistics, European Gateway Services en KLG Europe. Andere bekende partners zijn Thuiswinkel.org, PWC, Deloitte, Ernst& Young, Meijburg en Co en Douane/Belastingdienst.

Kennis delen

De nieuw verworven inzichten worden opgenomen in de diverse lesprogramma’s van de logistieke opleidingen van Fontys. Zo blijven studenten op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de logistiek. Kennis die ze meenemen en verder brengen in de regio tijdens hun stages, afstudeeropdrachten en uiteraard na hun studie wanneer ze zelf in het bedrijfsleven aan de slag gaan.

Fontysdirecteur Hans Aarts: “We zijn zeer verheugd met de toekenning van deze projecten, dit geeft aan dat Fontys niet alleen onderwijs levert aan studenten, maar ook kennis wil delen en creëren samen met de sector om te komen tot innovatieve oplossingen”.

Neem voor vragen, aanvullende informatie, interviews of extra beeldmateriaal contact op met:

Michiel Kuijer E: m.kuijer@fontys.nl, T: 08850-70690