Logo kdcl img

TIP krijgt een plek in het Gelders Praktijkleerhuis

Onder de naam TIP 2.0 worden binnen het...
06 juni 2017 / 718

Onder de naam TIP 2.0 worden binnen het Gelders Praktijkleerhuis de ervaringen van het logistieke TIP (Talent Innovatie Pool) project gedeeld met andere Centre of Expertises /Lectoraten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Er wordt onderzocht onder welke voorwaarden, concepten of elementen daaruit, vertalingen gemaakt kunnen worden naar elkaars projecten en nieuwe contexten. Hierdoor komt de TIP-formule niet alleen ten goede aan bedrijven in de logistieke dienstverlening en logistieke studenten, maar ook aan bedrijven en studenten die participeren in vergelijkbare initiatieven. Met TIP 2.0 wordt een brede bijdrage geleverd aan de versterking van het regionale werkveld in 'the battle for talent'.

Het Gelders Praktijkleerhuis omvat een aantal projecten die gericht zijn op kennisnetwerken en co-creatie rondom leren in Gelderland. In Studio L&D, de fysieke ontmoetingsplaats van het Gelders Praktijkleerhuis, werken overheid, bedrijven, opleidingen, onderzoekers en studenten samen aan human resource development (HRD)-vraagstukken. Via de projecten, waaronder TIP 2.0, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke en onderscheidende ambitie: namelijk een slimme regio voor een gezonde Gelderse economie.