Logo kdcl img

Understanding Learning Communities: Whether, When, and Why they are Effective

Werk in de logistiek verandert steeds sneller. Technologische...
08 juli 2020 / 1837

Werk in de logistiek verandert steeds sneller. Technologische ontwikkelingen maken nieuwe manieren van werk mogelijk waardoor de inhoud van sommige logistieke functies verandert, andere functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Voor bedrijven is het hebben van werknemers met de juiste, en up-to-date, kennis en kunde essentieel om de steeds snellere ontwikkelingen, en de concurrentie, bij te kunnen houden.

Leer-werkverbanden, zogenaamde Learning Communities, worden steeds vaker ingezet om het doorlopend leren van werknemers in organisaties te stimuleren. In een Learning Community komen werknemers van verschillende organisaties regelmatig bij elkaar om samen te leren, werken en innoveren. Nieuw opgedane kennis en vaardigheden worden vervolgens in de eigen organisatie ingebracht. Maar hoe komt dat leren in een Learning Community tot stand en wanneer worden leeruitkomsten benut in organisaties?

In het project Understanding learning communities: whether, when, and why they are effective werken de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam samen om antwoord te vinden op deze vragen. We onderzoeken het leerproces in de Talent Innovatie Pool (TIP) en de overdracht van kennis naar de deelnemende organisaties. Deze kennis helpt ons om de TIP leermethode verder aan te scherpen en de leeropbrengsten voor deelnemende werknemers en hun organisaties te vergroten.

Website logo tip