Logo kdcl img

Capaciteitsmanagement van bruggen en sluizen

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de...
19 mei 2016 / 1925

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen. Dienst IJsselmeergebied, gevestigd in Lelystad, is één van de tien regionale diensten van Rijkswaterstaat. Ze is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van de hoofdinfrastructuur in het eigen beheersgebied en voor de praktische uitvoering van het beleid. Binnen deze dienst is men bezig met het herijken van de visie op het managen van verkeerstromen op het water.

Download alle bestanden als zip

Insights artikel Simulatie van de Houtribcentrale

Insights artikel Rapport Capaciteitsmanagement van Bruggen en Sluizen