Logo kdcl img

CASSANDRA: Common assessment and analysis of risk in global supply chains

01 augustus 2014 / 2144

Het project CASSANDRA richt zich op de behoefte van zowel bedrijfsleven als overheden aan transparantie in de internationale stromen van containervervoer. CASSANDRA ontwikkelt een nieuw concept van informatie-uitwisseling en een nieuwe methodologie voor risicobeoordeling. Daardoor neemt de transparantie in de logistieke keten toe, en wordt het controleren en waarborgen van veiligheid kostenefficiënter en effectiever. Het drie jaar durende project startte op 1 juni 2011. De samenwerking van 27 innovatieve bedrijven en instellingen wordt gesubsidieerd door het Zevende Kaderprogramma voor Veiligheid van de Europese commissie. Het consortium is samengesteld uit leiders op het gebied van logistiek en ICT, douane en andere grenscontrole-instanties, Europese onderzoeks- en kennisinstellingen, en havenpartijen en handelspartners van de Europese havens Rotterdam, Bremerhaven, Barcelona en Setúbal. Enkele internationaal opererende deelnemers zijn: DHL, GS1, IBM en Kühne+Nagel.

In dit project van 15 miljoen euro gebruiken alle consortiumleden hun specifieke expertise. Het project bouwt voort op eerdere, door de Europese commissie gesubsidieerde projecten zoals INTEGRITY, SMART-CM en ITAIDE.

Piggy-backing en een op risico gebaseerde audit Het strategische doel van CASSANDRA is om door ketentransparantie de efficiëntie en effectiviteit van zowel grenscontroles als de logistiek e operatie te verbeteren. Traditioneel voeren overheden risico analyses uit volgens de Transaction Based Audit (TBA). Daarbij wordt iedere grensoverschrijdende handelstransactie individueel bekeken, gebaseerd op de ingediende declaraties. Bij TBA is dus sprake van ‘data-push’. CASSANDRA beoogt de kwaliteit van de gebruikte data in de keten te verbeteren. Ook wil zij de Risk Based Audit (RBA)–een bestaan de audit-aanpak,gebaseerd op de beoordeling van risico’s–naar een hoger niveaubrengen. De nieuwe RBA-aanpak helpt om bekende en veilige containerstromen te identificeren. De ze aanpak is gebaseerd op System Based Auditing (SBA). Bij SBA maken overheden gebruik van data en reeds uitgevoerde activiteiten van bedrijven, zoals een risicoanalyse. Dit hergebruik van data staat ook wel bekendals piggy-backing.

Met de SBA-aanpak beoordeelt de overheid dus niet langer alleen transacties, maar ook bedrijfsprocessen en protocollen, gebruikmakend van bedrijfsdata. Bij SBA is dus meer sprake van ‘data pull’, de overheid gebruikt alleen de op dat moment noodzakelijke gegevens. De effectiviteit van grenscontroles neemt toe als de bekende en vertrouwde stromen kostenefficiënt kunnen worden behandeld. Dit geeft extra ruimte om de meer volle containerstromen te onderzoeken. Het bedrijfsleven profiteert door dat grensbewakende instanties minder ingrijpen. Ook verbetert de zichtbaarheid in de keten, wat mogelijk leidt tot verlichting van administratieve lasten en vermindering van (administratieve) fouten.

Wat gaat CASSANDRA doen?

Met de inzet van IT-Innovaties beoogt CASSANDRA samenwerkbaarheid en compatibiliteit van heterogene systemen te bereiken. Een datapijplijn maakt het mogelijk om op een veilige manier binnen logistieke ketens betrouwbare data te delen. Voor de diverse ketenpartners en grensbewakende instanties zullen verschillende toegangsniveaus worden gedefinieerd. De datapijplijn zal worden onderzocht en gedemonstreerd met zogenaamde ‘Living-Lab case studies’ voor drie internationale ketens: China-EU, EU-US en EU-Afrika. De CASSANDRA-aanpak voor de datapijplijn zal rekening houden met andere internationale initiatieven op het gebied van eFreight en eCustoms, internationale standaardisatie en regelgevende instanties. Dit is de eerste stap op weg naar een wereldwijde toepassing

Insights artikel CASSANDRA project - website

Jaar Leestijd
2014 30 min

Inhoud


Gerelateerd nieuws