Logo kdcl img

Vertraging goederenstromen door dreigend tekort declaranten

Bijna de helft van de in Nederland gevestigde...
17 oktober 2018 / 375

Bijna de helft van de in Nederland gevestigde importerende en exporterende bedrijven voorziet vertragingen in goederenstromen door een toename van het aantal douane-aangiftes en een tekort aan declaranten, de douane-specialisten bij bedrijven. Vooral de brexit zal een grote impact hebben. Dat is de conclusie van het Onderzoek Declarant 2018 van evofenedex.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is ingevuld door 303 respondenten en is online uitgevoerd in de periode van 27 augustus t/m 8 september 2018 door alle personen uit het bestand een e-mail te sturen met een link naar een online vragenlijst. Van de respondenten is 47% werkzaam bij een verlader en 54% bij een logistiek dienstverlener. 

In het onderzoek zijn vragen gesteld over:

  • aanbod en vraag naar declaranten op korte, middellange en lange termijn
  • de ontwikkeling in het aantal en soort douane aangiftes
  • de ontwikkeling van AEO
  • actualiteiten (Trump, Brexit en Turkije)

Resultaten

De belangrijkste algemene conclusies zijn:

  • Bijna de helft van de in Nederland gevestigde importerende en exporterende bedrijven voorziet vertragingen in goederenstromen door een toename van het aantal douane-aangiftes en een tekort aan declaranten.
  • Volgens 60 procent van de declaranten wordt een groot deel van de verwachte toename van aangiftes import en export veroorzaakt door nieuwe douaneprocedures door brexit.
  • Ook een toename van het aantal klanten en meer aangiftes voor bestaande klanten zullen bijdragen aan de groei van het totaal aantal douane-aangiftes.
  • Tegelijkertijd verwacht bijna de helft van de bedrijven een tekort aan goed opgeleide declaranten.
  • Slechts 21 procent van de bedrijven vindt dat zij goed voorbereid zijn op de brexit. Opvallend daarbij is dat de gevolgen van de brexit voor de Nederlandse economie door de declaranten negatiever worden ingeschat dan de gevolgen voor de eigen onderneming.
  • Een op de vijf declaranten verwacht dat de brexit positieve gevolgen heeft voor het bedrijf. Dit zijn met name de expediteurs en logistiek dienstverleners. Verladers zijn veel negatiever over de gevolgen van de brexit voor hun bedrijf.

 

Insights artikel Onderzoek Declarant 2018

Auteur Jaar Leestijd
evofenedex 2018 15 min

Relevante publicaties