Logo kdcl img
Personen

Kristel Alons-Hoen

Fontys Hogeschool

Associate lector Sustainable Supply Chains

Dr. ir. Kristel Alons-Hoen is associate lector Sustainable Supply Chains aan Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek en KennisDC Logistiek Limburg. Zij heeft een passie voor het verduurzamen van logistieke ketens, vooral op het gebied van broeikasgasemissies en circulariteit, om zo toekomstbestendig te zijn.

Eerder voltooide onderzoeken richtten zich op volwassenheid van intermodaal en synchromodaal vervoer bij bedrijven (o.a. SYN-ERGIE)en toepasbaarheid van wearables in logistieke processen (LOGWear). Kristel is ook verbonden aan BISCI (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation), een samenwerkingsverband van Universiteit Maastricht met TNO. Daarnaast is zij verbonden aan de SPRONG groep Greening Corridors.

Kristel is in 2012 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op een onderzoek naar de invloed van emissieswetgeving op duurzaamheid in logistieke ketens, in het bijzonder op modaliteitskeuze en productielocatiekeuze.

Betrokken bij