Logo kdcl img

Synchro Maturity Model voor het MKB

Met dit projectvoorstel beogen wij na te gaan...
14 maart 2018 / 4003

Met dit projectvoorstel beogen wij na te gaan in hoeverre het gebruik van synchromodaal vervoer kunnen verbeteren voor het MKB. Om dit na te gaan zullen we het Maturity model voor synchromodaal transport, ontwikkeld door Fontys in het Interreg project SYN-ERGIE, gebruiken en door ontwikkelen. Dit model is ontwikkeld om enerzijds bedrijven een beschrijving te geven van de volwassenheid van hun processen op het gebied van synchromodaal transport en anderzijds biedt het model voorschrijvende stappen voor ontwikkeling richting een hoger niveau. Daarnaast kan men op termijn het model ook gebruiken voor het vergelijken van de mate van synchromodaliteit ten opzichte van andere bedrijven.

Jonathan pease 126071 unsplash

Één van de doelen richt zich op doorontwikkeling van het huidige maturity- model. Op basis van theoretische bevindingen worden huidige maturity-levels kritisch beschouwd. Daarnaast worden de (praktijk)inzichten uit de key-succes-factoren studie van de Hogeschool Rotterdam ook gebruikt om de maturity levels kritisch te reflecteren. Beoogde verbeteringsrichtingen worden vergeleken met de verbetersuggesties van het huidige model. Verder worden de vragenlijsten geschikt gemaakt  verwerking via internet. Hierdoor kunnen meer bedrijven benaderd worden. 

Een ander doel is het daadwerkelijk gebruiken van het Maturity-model en het vastleggen van de beschikbare data voor nadere analyse uitvoeren van de kennisdeling tussen experts, docenten, studenten, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. 

Het uiteindelijke doel is dat MKB partners bijdragen aan de totstandkoming van het model. Zij krijgen een op maat gemaakt advies met daarin concrete aanbevelingen die kunnen leiden tot een hogere maturity. Ieder MKB bedrijf dat de vragenlijst van het model invult krijgt een generiek advies over de huidige situatie, de te nemen stappen om op een hoger maturity niveau te komen en wordt tevens gebenchmarkt met andere MKB bedrijven.  

Inhoud


Gerelateerd nieuws