Logo kdcl img

Gestroomlijnd toezicht in de importketen van rozen uit Kenia

Een uitdaging op het gebied van handelsfacilitatie is...
01 november 2017 / 1545

Een uitdaging op het gebied van handelsfacilitatie is de coördinatie van het toezicht van verschillende toezichthouders aan de grens, zoals de Douane en de NVWA. In het Core-project is voor de import van rozen uit Kenia het concept ‘Clearance in de Sky’ uitgewerkt. Door afstemming van het aangifte-, risicobeoordelings- en inspectieproces kunnen de vertragingen en kosten van zendingen aan de grens worden verminderd.

Toepassing van de Data-pipeline

Datapijplijnen zijn IT-innovaties die het mogelijk maken om gegevens die aan de bron zijn vastgelegd, tijdig te bezorgen vanuit verschillende informatiesystemen die in de keten aanwezig zijn. Met behulp van de datapijplijn kunnen bedrijven informatie met elkaar delen voor een betere planning. Bedrijven kunnen ook de informatie delen met de douane en andere toezichthouders o en profiteren van handelsfacilitatievoordelen.

Coordinated Border Management

Coordinated Border Management (CBM) heeft tot doel de samenwerking tussen de toezichthouders te verbeteren en aldus tot een grotere efficiëntie te komen. Het ontwikkelen van CBM-oplossingen biedt mogelijkheden om vertragingen voor goederen die niet geinspecteerd worden te verminderen en de logistieke kosten te verlagen. Door de toezichthouders gebruik te laten maken van de datapijplijn kunnen de toezichthouders hun activiteiten beter afstemmen met ketenpartijen. De combinatie van innovaties in Coordinated Border Management en van de datapijplijn heeft geleid tot het concept "Clearance in the Sky".

Huidige proces

In de huidige situatie is er een sequentiële afhankelijkheid van drie inspectie-procedures: (1) veiligheids- en beveiligingsrisicobeoordeling door de douane bij binnenkomst in de EU, (2) fytosanitaire beoordeling van productveiligheidsrisico's door de NVWA, en (3) een analyse van het risico voor de invoer van de douane in verband met het fiscale aspect en de bijbehorende invoerrechten. Deze opeenvolgende en onderlinge afhankelijke controles kunnen leiden tot ernstige logistieke vertragingen in het achterlandvervoer van de goederen. Momenteel wordt slechts ongeveer 5% van alle bloemen van FloraHolland geselecteerd voor inspectie, maar alle goederen moeten het risicobeoordelingsproces doorlopen.

Clearance in the Sky

De nieuwe procedure "Clearance in the Sky" zorgt ervoor dat alle drie risicobeoordelingsprocedures parallel plaatsvinden als het vliegtuig vanuit Kenia naar Nederland vliegt. De resultaten van het risicobeoordelingsproces voor alle drie procedures zijn beschikbaar wanneer het vliegtuig in de lucht is. Dit betekent dat voor 95% van de bloemen de achterland- logistieke vertragingen aanzienlijk kunnen worden verminderd, en dit leidt dus tot aanzienlijke voordelen op het gebied van logistieke efficiëntie en kostenbesparingen.

Overzicht van voordelen

Dit document toont de potentiële voordelen van gecoördineerd grensbeheer voor gegevenspijplijn. Het document bespreekt verder een aantal afstemmingsprocessen tussen bedrijven en autoriteiten in binnen- en buitenland die nodig zijn om de oplossing verder te implementeren. Hoewel het voorbeeld beperkt is tot de handelsbaan Kenia-Nederland gericht op de import van bloemen, kunnen de ideeën ook inspirerend zijn voor andere handelsroutes met andere autoriteiten.

Insights artikel Coordinated Border Management through Digital Trade Infrastructures and Trans-national Government Cooperation: The FloraHolland case.

Auteur Betrokken partijen Jaar Leestijd
Rukanova, B., Huiden, R., Tan, Y.H. TU Delft, Flora Holland 2017 40 min

Relevante publicaties